RAPOARTE 2021

1. SECŢIA DE FILOLOGIE SI LITERATURA


- Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, Bucureşti
Raport de activitate 2021 (Anexa 2) , Plan de cercetare 2022
- Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“, Bucureşti
Raport de activitate 2021 (Anexa 2) , Proiecte , Plan de cercetare 2022
- Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu“, Cluj-Napoca
Raport de activitate 2021 (Raport sintetic , Anexa 2) , Realizări remarcabile , Plan de cercetare 2022
- Institutul de Filologie Română „Al. Philippide“, Iaşi
Raport de activitate 2021 (Raport sintetic , Anexa 2) , Listă publicații , Plan de cercetare 2022
- Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, Timişoara
Raport de activitate 2021 (Anexa 2) , Plan de cercetare 2022