Cornelia-Sabina ISPAS - Folcloristică, etnologie


Membru titular 2009
Membru corespondent 2004


Președinte al Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual, 2023
Director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“, 1997 – prezent

S-a născut la București pe data de 18 ianuarie 1941. A absolvit Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr“ din București (1959), a studiat limba și literatura română la Universitatea „A. I. Cuza“ din Iași (1961-1962) și la Universitatea din București (1962-1966).

În 1979 a susținut doctoratul în științe filologice la Universitatea din București cu teza Raporturi între literatura apocrifă, cărți populare şi folclor. Ciclul solomonian în cultura română, sub coordonarea științifică a prof. dr. doc. C.I. Chiţimia.

A urmat cursurile școlilor de vară de la Sofia (Bulgaria, 1978), Turku (Finlanda, 1991) și a beneficiat de Senior Fulbright Grant (USA, Indiana University, Bloomington- sept. 1993-iunie 1994).

A urmat stagii de documentare pentru temele de cercetare dezvoltate în Institutul de Etnografie și Folclor: Cehoslovacia, 1968 (balada populară central-europeană; arhive de folclor); Iugoslavia, 1972 (literatura apocrifă la slavii de sud); Pakistan, 1976 (eposul eroic asiatic; arhive de folclor); Polonia, 1985 (tipologia textului poetic al cântecului liric; balada populară; arhive de folclor); Israel, 1995 (tradiții și obiceiuri populare); Grecia, 1998 (arhive de folclor, obiceiuri, colindat); Marea Britanie, 1999 (fenomenul religios contemporan); Austria, 2001 (arhiva sonoră de la Academia de Ştiinţe din Austria); China, 2012 (expresii ale multiculturalității la începutul mileniului al III-lea).

Începând cu anul 1966 a fost angajată, prin repartiție guvernamentală, la Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Române (în perioada 1974-1990 Institut de Cercetări Etnologice şi Dialectologice) ca cercetător științific stagiar (1966-1969). A urmat toate etapele gradelor de cercetare până la cercetător științific gradul I, începând cu anul 1993. Între anii 1991-1997 a fost secretar științific al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“, iar din 1991 este coordonatoare a programului care gestionează științific și administrativ arhiva de folclor şi etnografie din institut. Din anul 1997 este director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“.

Coordonează activitatea Comisiei de folclor a Academiei Române în calitate de președinte din anul 2000, fiind membră a comisiei din 1987.

Domeniu de cercetare: rolul şi locul culturilor orale în cadrul local, național şi regional; categorii, genuri şi specii ale textului literar folcloric; studiul mecanismelor specifice creației populare; principii de sistematizare și de alcătuire a tipologiilor textului poetic al liricii populare; relațiile dintre cultura populară (orală) şi cultura românească savantă în perioada medievală; religie şi cultură populară; arhivele neconvenţionale multimedia de folclor și etnografie, naționale şi regionale, și relațiile acestora cu arhivele clasice de documente; dinamica fenomenului folcloric contemporan, noile paradigme; rolul folclorului în definirea identităților; studiul comparat al unor categorii ale folclorului din sud-estul Europei.

Cărți

1987 Flori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă, Editura Academiei R.S.R.

1995 Cântecul epic-eroic românesc în context sud-est european. „Cântecele peţirii“, Editura Minerva

2001 Povestea cântată. Studii de etnografie şi folclor, Editura Viitorul Românesc

2003 Cultură orală şi informație transculturală, Editura Academiei Române

2005 Siminoc şi Busuioc. Basme românești, Editura Etnologică

2006 Preminte Solomon. Legenda populară românească între canonic şi apocrif, Editura Saeculum I. O.

2007 Colinda tradițională românească. Sens şi simbol, Editura Saeculum I. O.

2012 Rosturi şi moravuri de odinioară, Editura Etnologică

Volume coordonate

2006 Etnologie românească. I. Folcloristică şi etnomuzicologie, în colaborare cu Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române

2007-2010 Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. II. Metodologie. Arhive. Instrumente de lucru, partea I ; partea a II-a, în colaborare cu Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române

2012 Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. III. Nașterea și copilăria. partea a 3-a, în colaborare cu Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române

2014 Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. Expresii ale nașterii în texte literar-folclorice. Basmul. Balada. partea a 3-a, Editura Academiei Române

2018 Etnologie românească. Tradiție. Cultură. Civilizație, în colaborare cu Nicoleta Coatu, Editura Academiei Române

2019 Sistemul culturii populare românești. I. Școli. Analize – sinteze. Instrumente de lucru. II. Taxonomie, în colaborare cu Nicoleta Coatu. Editura Academiei Române

Volume în colaborare

1985-1989 Lirica de dragoste. Index motivic şi tipologic, în colaborare cu Doina Truță, 4 volume, Editura Academiei R.S.R.

1985 Lirica populară de dragoste, ediţie îngrijită, bibliografie şi index în colaborare cu Doina Truţă, Editura Minerva

1998 Sub aripa cerului, antologie realizată împreună cu Mihaela Şerbănescu, Otilia Pop-Miculi, Editura Enciclopedică

2000 Omul Românesc, ediţie alcătuită şi îngrijită în colaborare cu Emanuel Pârvu, Editura Viitorul Românesc

Lucrări editate în tehnică audio-vizuală

1999 Romanian Folklife, coautor, CD-ROM, Bucureşti

2000 Oltenia de Sud – Muntenia, CD-ROM, în colaborare cu Fundaţia „Arte Vizuale“ Bucureşti

2001 Cântecul Epic Eroic, seria „Document. Arhive folclorice româneşti“, antologie şi comentariu realizate în colaborare cu Mihaela Şerbănescu, Marian Lupaşcu, CD şi studiu, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“

2003 Tumbe, tumbe. Cântece aromâneşti, seria „Document. Arhive folclorice româneşti“, antologie şi comentariu în colaborare cu Marian Lupaşcu și Iulia Wisoşenschi, CD şi studiu, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“

2016 Conservarea memoriei culturale prin tehnici moderne de prelucrare și valorificare. Folkmedia Deposit – film realizat în colaborare cu Cristina Neamu, Ion Șerban, în Proiectul „Folkmedia Depozit“, București

Capitole în volume colective (selectiv)

2001 Landmarks of Christianity. Related Balkan Folk Tradition, capitol în vol. Politics and Culture in Sothestern Europe, coord. Răzvan Theodorescu și Leland Conley Barrows, UNESCO Studies on Science and Culture

2002 The Narrativ Song in South East Europe: Theoretical Guidelines, capitol în vol. South East Europe – The Ambiguous Definitions of a Space, coord. Răzvan Theodorescu și Leland Conley Barrows, UNESCO Studies on Science and Culture

2007 Arta populară tradiţională, în Cunoaşte România, membră a Uniunii Europene, Editura Economică

2009 Jocuri de copii şi tineret/Jeux d' enfants et d 'adolescents, în colaborare cu Nicolae Constantinescu în Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu. I, (coord. Sabina Ispas), CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

Activitate editorială

„Revista de etnografie şi folclor“ - secretar ştiinţific de redacţie (1986)

„Revista de etnografie şi folclor“/ „Journal of Ethnography and Folklore“, serie nouă, redactor-şef începând cu anul 2007

„Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «C. Brăiloiu»“ - membră în colegiul de redacţie și redactor-șef începând cu anul 2012

Membră în colegiul științific al publicației „Caietele ASER“

Membră în colegiul de redacție al publicației Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei-Chișinău, „Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie“

Membră în colegiul de redacție al publicației „Revista de Etnologie și Culturologie“ editată de Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova

Folclor literar, curs susținut la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității „Hyperion“ (1992 - 2005)

Folclor şi ortodoxie, curs susținut la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti (1992 -2002)

Folclor, curs prezentat la Indiana University, Bloomington Campus, U.S.A. (octombrie 1993 - mai 1994)

Folclor şi etnografie în sud-estul european, curs, studii aprofundate, Facultatea de Istorie a Universității din Craiova (2001 - 2003)

Cultură şi civilizaţie europeană, curs, studii aprofundate, Facultatea de Integrare Europeană a Universității Româno-Americane (2005, 2006)

Spiritualitate românească, cultură tradițională, curs, studii aprofundate, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București (2012 – 2014)

Coordonare de doctorat în domeniul ştiinţelor umaniste, specialitatea filologie – folclor literar, la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române (începând cu anul 1995) şi la Universitatea din Craiova (1997-2003)

Organizațiile internaționale

- Membră în International Society for Folk Narrative Research (1974)
- Membră în International Comission of Ballad (1984)
- Membră în Folklore Fellows Network (1991- membră asociată)


Organizațiile naționale
- Membră în Asociația de Științe Etnologice din România - ASER (2006)
- Membră în Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Intangibil și președinte (2007-2010; 2014-2016; 2017-2019)
- Membră în Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (2007-2010; începând din 2020)

Premiul special al juriului „Pitrè-Salomone Marino“, pentru studii etno-antropologice, al Centrului Internaţional de Etnoistorie, Palermo – Italia, 1989

Premiul „Simion Fl. Marian“ al Academiei Române, 1995

Premiul „Etnos“ pentru întreaga activitate, 2000

Premiul Fundaţiei „Magazin Istoric“, 2006

Premiul „Constantin Brăiloiu“ al Fundației Culturale „Magazin Istoric“, oferit de Erste Group Immorent Romania IFN SA, 2013

Înalte ordine de stat
- Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2016
- Ordinul Crucea „Maria Brâncoveanu“ al Patriarhiei Române, 2016


Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad, 2017


Distincții

Diploma „Meritul Academic“, 2016

  • Emisiuni TV: la posturi naționale și din afara granițelor, cu tematici foarte diverse (1966-2021)
  • Emisiuni radio: Radio România Cultural, Radio România Internațional, Radio România Actualități (1966-2021)
  • Publicații în ziare și reviste – studii, articole, interviuri, portrete: „Academica“, „Acta Ethnografica Hungarica“, „Albina“, „Anuarul Arhivei de Folclor“ -Cluj, „Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor“, „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei“, „Contemporanul“, „Curier. Buletin al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO“, „Curierul național“, „Dacoromania“, „Datini“, „Ethnologia Balkanica“, „Îndrmătorul cultural“, „Jurnalul național“, „Leviathan“, „Literatorul“, „Living Heritage. Journal of Regional Centre Sofia“, „Lumina“, „Magazin istoric“, „Memoriile Comisiei de folclor“, „Memoriile Secției de științe filologice, literatură și artă“, „National Geographic“, „Oltenia. Studii și comunicări“, „Plai străbun“, „Revista 22“, „Revista de etnografie și folclor“, „Revista muzeelor“, „Revista româno-americană“, „Steaua“, „Saeculum“, „Studii și comunicări“-Sibiu, „Vestitorul ortodoxiei“, „Tabor“ ș.a.
  • Portret în Antidot la zadar, volum îngrijit de Cristina Chirvase, Editura Memoria, 2020 (Colecția „Revoluția modelelor”), p. 25-36 + film.