Wilhelm DANCĂ - Teolog, filosofie


Membru corespondent 2013

Născut pe 18 mai 1959, la Buruienești, județul Neamț.

Studii primare la Buruienești, județul Neamț. Studii liceale la Roman și la Iași. Licențiat al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași în 1986. Hirotonit preot în 1986. În 1996 a obținut titlul de doctor în filozofie, calificativul „summa cum laude“, la Universitatea Pontificală Gregoriană, cu o teză despre Definitio sacri. Il sacro come „il significativo“ e „il destino“ e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell’opera di Mircea Eliade.

Din 1996 până în 2011 a fost lector, conferențiar și profesor universitar la Institutele Teologice Romano-Catolice din Iași și București. Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif“ din Iași (2001-2011) și al Institutului Teologic Romano-Catolic din București (2012-2018).

Începând cu anul 2012 este profesor de teologie fundamentală și decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității din București.

Este abilitat în domeniul filosofie (2005) și domeniul teologie (2016).

A condus instituții filosofice, teologice și culturale la nivel național și internațional.

A desfășurat o bogată activitate publicistică în domeniile filosofie, teologie și studii religioase, concretizată în 12 volume de autor, 7 cărți de autor-coordonator și peste 200 de articole și studii în limba română și în limbi străine, publicate în țară și în străinătate.

Volume

1996 Definitio sacri. Il sacro come „il significativo“ e „il destino“ e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell'opera di Mircea Eliade, PUG

1998 Mircea Eliade. Definitio sacri, Editura Ars Longa

1998 Bazele filosofice ale teologiei, Editura ARCB

1998 Introducere în Teologia Fundamentală, Editura ARCB

2002 Logica filosofică, Editura Polirom

2002 Fascinația sacrului. De la Mircea Eliade la Papa Ioan Paul al II-lea, Editura Sapientia

2004 Sacro e simbolo in Mircea Eliade, Editura Sapientia

2005 Fascinația adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici, Editura Sapientia

2007 Fascinația binelui. Creștinism și postmodernitate, Editura Sapientia

2011 Pentru iubirea lui Cristos. Dialoguri despre Biserică, Preoție și Credință, Editura Sapientia

2013 Și cred și gândesc, Editura ARCB

2015 Teologia are nevoie de filozofie?, Editura Sapientia

Volume coordonate

2000 Euharistia în viața Bisericii, Editura ARCB

2001 Creștinii laici, Editura ARCB

2008 Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life, The Council for Research in Values and Philosophy

2014 Pe urmele Bunului Păstor, Editura ARCB

2015 Faith and Secularization: a Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy

2016 Religion, the Sacred and Hospitality, The Council for Research in Values and Philosophy

2018 Fatima 100. Aniversarea centenarului aparițiilor Maicii Domnului în context românesc, Editura ARCB

Activitate editorială

Redactor coordonator și membru fondator al revistei „Dialog teologic“ Iași, 1998-2011

Director al revistei „Caietele Institutului Catolic“, București, începând cu anul 2012

Membru în colegiile de redacție al mai multor reviste de filozofie și teologie: „Studii tomiste“, „Libertate și conștiință“, „Pax et unitas“, „Dialog teologic“

Academii

- Membru titular al Academiei Europene pentru Științe și Arte din Salzburg, Austria, 2017


- Membru fondator al Academiei Catolice „Sfântul Augustin“ din Iași, 1998
- Membru fondator și președinte al Societății Internaționale „Toma de Aquino“, secția română, 2001
- Membru în comisia de teologie CNATDCU, 2011

Premiul „Carte de religie“, 2006

Premiul de Excelență, Fundația Națională pentru Știință şi Artă, 2007

Premiul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, Iași, 2008

Înalte ordine de stat

- Ordinul Național „Meritul Cultural“ în grad de Ofițer, 2004
- Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, 2016


Distincții

- Medalia jubiliară şi Diploma de Merit, Dieceza de Iași, 2004
- „Crucea Sinodală“, Dieceza de Iași, 2006
- Diploma şi Medalia aniversară „Prof. Dumitru Mărtinaş“, Bacău, 2007
- Diplomă, Parlamentul României, 2007
- Diplomă de Excelență, 2007