Monografie

Informații despre secție

Repere istorice

Rapoarte de activitate

COMISII, CONSILII, ASOCIAȚII ȘI COLECTIVE DE LUCRU
Comisia „Forumul pentru Societatea Cunoașterii”
  Președinte: acad. Florin Gh. FILIP
Comisia „Știința și tehnologia micro-sistemelor”
  Președinte fondator: acad. Dan DASCĂLU
Comisia pentru informatizarea limbii române
  Președinte: acad. Dan TUFIȘ
   
   
   
   
   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006