Monografie

Informații despre secție

Repere istorice

Rapoarte de activitate

16 august 2011

Secția de Știința și Tehnologia Informației vă roagă să binevoiți să analizați și să transmiteți propuneri de lucrări noi, DEFINITIVE, publicate, executate sau expuse în anul 2010, pe care le considerați că pot concura la urmatoarele premii ale Academiei Române:

 • premiul "TUDOR TĂNĂSESCU": electronică, optoelectronică, materiale pentru electronică, componente, dispozitive și circuite electronice, microelectronică, electronică medicală, sisteme automate, calculatoare, informatică aplicată etc.

 • premiul "GHEORGHE CARTIANU": radiotehnică și telecomunicații

   

 • premiul "GRIGORE MOISIL": automate, limbaje formale, știința complexității, complexitatea calculului, tehnologia limbajului, lingvistica computațonală.

Vă rugăm ca pâna cel mai târziu la 15 octombrie 2011 să ne trimiteți propunerile Dv. de lucrări indicând și premiul pentru care faceți trimiterea, propuneri care vor fi însotite de:

 • volumul (grupul de lucrări) propus într-un exemplar;

   

 • recomandarea scrisă a Consiliului științific sau a Consiliului profesoral asupra lucrării propuse;

   

 • două referate succinte (maximum 2 pagini) ale câte unui specialist în domeniul tematicii lucrării care să evidențieze  contribuțiile originale aduse în domeniu de lucrarea propusă pentru premiere;

   

 • CV -ul științific al autorului (fiecarui coautor);

   

 • lista de lucrări ale autorului (fiecarui coautor) din domeniul lucrării propuse spre premiere.

Premiile Academiei Române constituie recompense morale și materiale pentru lucrări de valoare științifică ridicată, realizate individual sau în colectiv, care pun în evidență creativitatea autorilor și sunt destinate în special lucrărilor tinerilor cercetatori carora li se recunoaște astfel contribuția originală la dezvoltarea științei și îi încurajează în activitatea lor viitoare.

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006