SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Adrian STOICA-CONSTANTIN (domeniul Drept)

  • Anunțul privind susținerea publică a tezei de abilitare

Joi, 19.09.2019, ora 9.00, va avea loc la Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române susţinerea publică a tezei de abilitare de către domnul Dr. STOICA - CONSTANTIN Adrian, cu titlul: ”Realizarea și executarea obligațiilor civile din domeniul dreptului maritim”.

Şedinţa va avea loc în Sala de consiliu a Institutului Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București - Casa Academiei, aripa Est, et.4.

Detalii la: https://acad.ro/scosaar/abilitare-pers-StoicaConst.html și http://www.icj.ro/abilitare.html

Componenţa comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 18.07.2019 - comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 35535/23.07.2019 şi înregistrată la Academia Română cu nr. 3312/31.07.2019 și la Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” cu nr. 137/01.08.2019, este următoarea:

Președinte: Dr. Mircea Duțu, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Membri: Prof. univ.dr.Smaranda Angheni - Universitatea ”Titu Maiorescu” din București
Membri:Prof. univ.dr. Ioan Leș - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română