SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Ștefănica Aurora CIUCĂ (domeniul Drept)

  • Anunț susținere publică teză de abilitare

Ln

Miercuri, 19 iunie 2019, ora 10.00 va avea loc la Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române susţinerea publică a tezei de abilitare de către doamna Dr. Ștefănica-Aurora CIUCĂ, cu titlul: ”Evoluții în dreptul international și european al drepturilor omului”.

Şedinţa va avea loc în Sala de consiliu a Institutului Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București - Casa Academiei, aripa Est, et.4.

Detalii la: https://acad.ro/scosaar/abilitare-pers-CiucaStefanicaAurora.html și http://www.icj.ro/abilitare.html

Componenţa comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 16.05.2019 - comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 32268/20.05.2019 şi înregistrată la Academia Română cu nr. 2127/24.05.2019, este următoarea:

Preşedinte: Dr. Mircea Duțu, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Membri: Prof. dr.Nicolae Voiculescu, Universitatea ”Titu Maiorescu” din București
              Prof. dr. Augustin Fuerea, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română