Publicații științifice

METODOLOGIA de evaluare a revistelor științifice publicate de Academia Română
Publicațiile marcate cu + sunt coordonate de mai multe secții ale Academiei Române.
Publicațiile marcate cu * sunt cotate ISI, conform sintezei publicate de UEFISCDI.

Secția de științe istorice și arheologie


Publicații de cultură și de promovarea științei

Coordonate de Biroul Prezidiului Academiei Române


Coordonate de membri ai Academiei Române