Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ anunță deschiderea competiției
Granturilor Academiei Române pentru anul 2005


 
Academia Româna lanseaza, în 28 februarie, competitia de granturi pentru anul 2005, un concurs de proiecte de cercetare din 14 domenii de activitate.

Proiectele primite de Secretariatul Granturilor Academiei vor fi trimise spre evaluare unei comisii formate din referenti de specialitate în domeniul respectiv. Pot concura proiecte din următoarele domenii: Filologie și Literatură (01), Științe Istorice și Arheologie (02), Științe Matematice (03), Științe Fizice (04), Științe Chimice (05), Științe Biologice (06), Științe Geonomice (07), Științe Tehnice (08), Științe Agricole și Silvice (09), Științe Medicale (10), Științe Economice, Juridice și Sociologie (11), Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie (12), Arte, Arhitectură și Audiovizual (13), Știința și Tehnologia Informației (14).

Referentii acorda câte o nota proiectului înscris în concurs. În cazul în care exista o diferenta mai mare de zece puncte între cele doua note, se va apela la un al treilea referent, apoi se va face media aritmetica a notelor acordate proiectului.

Comisiile vor face o lista cu mediile ordonate descrescator, lista care ajunge la Consiliul Granturilor, condus de vicepresedintele Academiei, Maya Simionescu. Consiliul va organiza o sedinta în care se vor discuta rezultatele si, în functie de fondurile existente, fiecare domeniu va primi o anumita suma de bani.

Anul acesta, valoarea totala a granturilor este de 5,4 miliarde lei (540 mii lei noi).


 
Începând cu data de 28 februarie 2005 solicitanții se pot prezenta cu o dischetă formatată pentru copierea formularelor de cerere Grant la Academia Română, Calea Victoriei nr. 125 - Secretariatul GAR, camera 88, parter sau, aceste formulare, pot fi descărcate direct de pe site (DOWNLOAD).
Cererile completate în 3 exemplare vor fi depuse până la data de 18 martie 2005, ora 16 (aceeași dată limită pentru expediția poștală) la Academia Romana parter camera 88, parter. Informații suplimentare se pot obține de la:
Calendarul concursului GAR 2005 - Proiecte bianuale
 
Lansarea concursului - Difuzarea Formularului și a Instrucțiunilor către solicitanți pe dischete formatate 28.02.2005
Primirea cererilor de GAR 07.03.2005 - 18.03.2005
Evaluarea cererilor GAR 13.04.2005 - 18.05 2005
Afisarea rezultatelor concursului 13.06.2005
Contestații
Analiza contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale ale concursului