ACADEMIA ROMÂNĂ

INFO CONTACT

INFO CONTACT

PRIMA PAGINĂ

INFO CONTACT

Prima pagina Prima pagina

STATUTUL FUNDAȚIEI NAȚIONALE PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ (excepta)

(Detalii)

 
Art. 1. Denumire, personalitate juridica.
(1) FUNDATIA NATIONALA PENTRU STIINTA SI ARTA, numita în continuare Fundatie, este organizatie româna reprezentativa, cu personalitate juridica, independenta, nonguvernamentala, apolitica si nonprofit. Ea îsi desfasoara activitatea sub auspiciile Academiei Române.
Art. 9. Obiectul de activitate.
(1) În vederea realizarii scopului sau de baza, Fundatia urmareste realizarea urmatoarelor obiective principale:
(a) Organizarea de colocvii, seminarii stiintifice nationale si internationale;
(b) Gestionarea publicatiilor pe care le va edita;
(c) Programe de studii conjucturale;
(d) Programe de relatii;
(e) Editarea de carti, reviste si alte publicatii stiintifice si artistice;
(f) Organizarea de conferinte ale unor personalitati din tara si strainatate;
(g)

Înfiintarea de burse de specializare pentru cercetatori, specialisti în domeniu si studenti, acordate de Fundatie. Bursele vor fi obtinute prin concurs pe baza unui Regulament elaborat de Consiliul Director al Fundatiei;

(h)

Consultanta pentru concursuri educationale, activitati de ordin stiintific sau artistic, organizate de institutii publice, organizatii neguvernamentale sau MASS-MEDIA;

(i)

Efectuarea de studii de analiza a activitatii stiintifice din tara si publicarea, anual, a rezultatelor acestei analize; sprijinirea proiectelor de cercetare prioritare;

(j)

Sprijinirea procesului de integrare culturala europeana si oferirea de solutii practice în domeniul stiintei si artei;

(k)

Organizarea de activitati economice nonprofit pentru asigurarea fondurilor necesare pentru desfasurarea activitatii Fundatiei;

(l)

Consultanta pentru concursuri educationale, activitati de ordin stiintific sau artistic, organizate de institutii publice, organizatii neguvernamentale sau MASS-MEDIA.

(2)

În spiritul statutului, Fundatia desfasoara si alte activitati bazate pe contracte economice, conform legislatiei în vigoare. Fundatia poate, astfel, înfiinta unitati de productie, servicii comerciale, bancare sau de alta natura necesare scopului si obiectului de activitate, pastrându-si, însa, în toate împrejurarile, caracterul de oganizatie nonprofit.

(3)

Fundatia îsi concepe si îsi organizeaza programele practice, de asa natura încât sa joace rolul unui factor dinamizator al vietii stiintifice si artistice si, implicit, al societatii civile, propunându-si sensibilizarea societatii românesti în legatura cu dezvoltarea acestor domenii.

   
copyright © Fundația Națională pentru Știință și Artă 2008

copyright © Academia Română 2006