ACADEMIA ROMÂNĂ

INFO CONTACT

INFO CONTACT

PRIMA PAGINĂ

INFO CONTACT

Prima pagina Prima pagina

EVENIMENTE 2008

       

Arhiva

DEZBATERI, SIMPOZIOANE ȘI SEMINARII organizate de FNSA și Academia Română

 

15 ianuarie 2008 (...)

 

A avut loc „Lansarea volumelor VIII-XIV din seria Manuscriselor lui Mihai Eminescu”, imprimate la Monitorul Oficial.

 

Ceremonia a avut loc în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române.

20 martie 2008
 

Lansare cărții „Școala Zeilor”, eveniment organizat de FNSA, Niro Investment S.A și European School of Economics Publishing London.

  Acest eveniment a fost făcut în prezența autorului Stefano Elio D’Anna.
22 martie 2008
 

Colocviu „G. Călinescu, față cu noua critică literară”, ediția a II-a, eveniment organizat de FNSA în colaborare cu Uniunea Scriitorilor. Moderator acad. Eugen Simion.

  Lansarea volumelor: G. Călinescu: Publicistică (vol. III-IV).  
 

În cadrul aceluiași colocviu, s-a discutat și despre „Formele și șansele criticii literare în societatea cunoașterii”, moderator prof. univ. Dr. Livius Ciocârlie.

 

Au participat 30 de tineri critici literari din întreaga țară. 

5-8 mai 2008
 

Seminar internațional: „O metoda interactiva pentru promovarea limbii si culturii române”.

 

La întâlnire au participat delegați din Franța, Republica Ceha si Ungaria, precum și reprezentanți ai unor instituții românești de cercetare, învățământ și cultura.

 

În cadrul seminarului s-a făcut o evaluare a realizărilor și a dificultăților înregistrate în realizarea proiectului privind prezentarea comparativa a limbii și culturii celor trei tari partenere la proiectul APLEC, proiect ce se înscrie în cadrul Programului Socrates Lingua 2 al Comisiei Europene.

20 mai 2008
 

Deschiderea expoziției „Grafică fără frontiere”, cu participarea artiștilor din Franța, Finlanda, Ungaria etc.

28-29 mai 2008
 

Seminar internațional: Pentru o cetățenie europeană activă, proiect european realizat în cadrul programului Long Life Learning al Comisiei Europene.

  Au participat delegați din Belgia, Franța, Italia, Spania, Polonia și România.
 

În cadrul întâlnirii de lucru care a avut loc s-au pus bazele certificării meseriei de formator pentru Europa și s-au discutat sarcinile ce vor reveni, în acest context, Agențiilor Naționale pentru Europa, care urmează a se înființa pana la sfârșitul anului 2010, agenții ce vor forma împreună un network european.

25 iunie 2008
 

Deschiderea expoziției „Desen și gravură”, eveniment organizat de Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă / Universitatea Națională de Arte București / Facultatea de Arte Plastice și Secția Grafică.

  Au participat graficieni din Romania, Franta, Ungaria, Italia, Finlanda, etc.

septembrie 2008

 

A semnat în septembrie 2006 un protocol cu Academia Regală a Doctorilor și Academia Regală de Științe Economice și Financiare din Spania prin care se constituie „Forumul româno-spaniol” cu sediul la București (str. Dem. I. Dobrescu, nr. 11). Scopul Forumului este acela de a iniția proiecte științifice și culturale comune.

 

 

8 septembrie 2008
 

Sesiunea „Basarabia 90”, eveniment organizat de Secția de Filologie și Literatură și Secția de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Romane în colaborare cu Fundația Națională pentru Știință și Artă.

 

Au ținut prelegeri acad. Marius Sala, acad. Alexandru Zub, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, acad. Eugen Simion.

16 septembrie 2008
 

Deschiderea expoziției graficianului ANTERO OLIN, eveniment organizat de Fundația Națională pentru Știință și Artă.

9-11 octombrie 2008, (Sinaia)
  Ediția a VII-a a Seminarului Internațional Penser l’Europe cu tema Literele, artele și științele în comunitatea europeană.
 

Acest seminar a fost organizat in colaborare cu Academia Română, Institutul Frantei, Institutul francez de Relații Internaționale, Academia Regală de Limba și Literatura Franceză a Belgiei și Academia Regală de Științe Economice și Financiare din Spania.

 

Au participat peste 40 de invitați din toată Europa - președinți de academii europene, alți oameni de cultură, reprezentanți diplomatici, oameni politici din România și din Europa, reprezentanți ai diferitelor culte.

16-17 octombrie 2008
  „CESARE PAVESE - 100 de ani de la naștere” - a IV-a ediție a dialogului intercultural.
 

Eveniment organizat de Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT.), Institutul Italian de Cultură din București, Fondazione CESARE PAVESE - SANTO ȘTEFANO DELBO, Academia Română (Institutul „G. Călinescu”), Fundația Națională pentru Știință și Artă și Comisia Națională a României pentru UNESCO.

19 noiembrie 2008
  La Fundația Națională pentru Știință și Artă a avut loc o ceremonie dedicată savantului George Emil Palade (1912-2008) laureat al Premiului Nobel.
 

Au luat cuvantul Acad. Maya Simionescu; Acad. Virgiliu Niculae Constantinescu; Dan Hăulică, membru corespondent al Academiei Române; Acad. Constantin Popa; Prof. Florin Popa, rectorul Universității de Medicină „Carol Davila”; Anca Sima, membru corespondent al Academiei Române; Anca Gafencu, cercetător la Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” al Academiei Române; Prof. Radu Iftimovici.

 

Cu acest prilej, F.N.S.A. a hotărât crearea premiului special „George Palade” destinat oamenilor de știință tineri din țară și străinătate.

12 decembrie 2008
 

Sesiune dedicată de Secția de Filologie-Literatură în colaborare cu Fundația Națională pentru Știință și Artă poetului NICHITA STĂNESCU.

 

Cu această ocazie a fost lansat volumul 100 din seria de „Opere Fundamentale” editată de F.N.S.A.

17 decembrie 2008 (...)
 

Ceremonia de decernare a premiilor Fundației pentru anul 2008. Premiile acordate unor tineri cercetători și creatori din domeniul științei și artelor au fost acordate în parteneriat cu Primăria sectorului 2, București.

 

Au fost distinși: Tudor Gheorghe - actor și baladist, Dan Puric - actor și regizor, Prof. Dr. Ioan Chindris și Conf. Dr. Niculina Iacob (coordonatorii ediției princeps a Bibliei de la 1760-1761 în traducerea episcopului Petru Pavel Aron), Dr. Augustin M. Madalan (cercetător chimist), Dr. Liviu Chioncel (cercetător în fizică).

 

Premiul George E. Palade a fost decernat tânărului doctor Adrian Manea (cercetator, biologie celulara).

copyright © Fundația Națională pentru Știință și Artă 2008

copyright © Academia Română 2006