Activităţi 2002 - 2003 
Activitate Editorială
De la înfiinţare, FNSA împreună cu Academia Româna a început proiectul de publicare a colecţiei Opere Fundamentale din literatura română, colecţie coordonată de Acad. Eugen Simion cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Până în prezent au apărut 58 de volume:
 • Mihai Eminescu Opere vol. I, II, III, IV, V , VI, VII
 • Tudor Arghezi Opere vol I, II,III, IV 
 • Ion Creangă Opere
 • Ion Luca Caragiale Opere vol. I, II, III, IV
 • Ion Barbu Opere vol. I, II
 • George Bacovia Opere
 • Mateiu I. Caragiale Opere
 • Octavian Goga Opere vol. I
 • Liviu Rebreanu Opere vol. I, II, III
 • Ioan Slavici Opere vol. I, II, III, IV
 • Ion Heliade Rădulescu Opere vol. I, II
 • Marin Sorescu Opere vol. I, II, III
 • Marin Preda Opere vol. I, II, III, IV
 • Nichita Stănescu Opere vol. I, II, III, IV, V
 • Panait Istrati Opere vol. I, II
 • Literatura româna Medievală 
 • Marii cronicari moldoveni
 • Dimitrie Cantemir Opere vol. I
2002 - În cadrul activităţii editoriale (în colaborare) au apărut până în prezent următoarele volume:
 • G. Călinescu, Opere, vol IV (Bietul Ioanide), seria Opere ;
 • Liviu Rebreanu, Opere, Vol XXI (Scrisori către familie), seria “Opere”
 • Aron Cotrus, Opere, vol II (Poezii), colecţia "Scriitori Români"
 • Gala Galaction, Opere, vol VII (Publicistică), colecţia “Scriitori Români”
 • Izabela Sadoveanu, Cărţi şi idei, Pagini de critică literară, vol II, colecţia “Restitutio”
 • Iosif Vulcan, Însemnari de calatorie, vol. II, Corespondentţă, colecţia “Restitutio”
 • Mihail Sebastian, Jurnal de epocă, Publicistică
 • Texte uitate, texte regăsite, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" 
 • Cele mai vechi cărti populare în literatura româna, vol. VI , Vedenia Sofianei. Viaţa lui Anastasie. Vedenia lui Chir Daniel, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
 • Gabriel Mihăilescu, Universul baroc al " Istoriei ieroglifice ",colecţia “Universitas”
 • Alexandru Ciocârlie Iuvenal - colectia Universitas
 • Mircea Tomus, Opera lui I. L. Caragiale
 • Madeea Sâsâna, Moise Maimonide, Călăuza rătaciţilor ca itinerar al minţii în Dumnezeu
 • Maria Ioniţa, De unde se adapă curcubeul, culegere de folclor ardelenesc din zona Cojocna (Judetul Cluj)
 • Dorina N. Rusu, Dicţionarul membrilor Academiei Române,1866-1999, (cu sprijinul Loteriei Naţionale)
 • "Penser l'Europe" comunicările in extenso prezentate la Seminarul Internaţional "Penser l'Europe", Sinaia 2002.
2003
 • Mihail Kogălniceanu,Opere, vol. V, Oratorie
 • Liviu Rebreanu, Opere, vol. 22 (Corespondenţă)
 • Ilarie Chendi, Scrieri, vol. VI, (Articole şi studii din periodice -1907)
 • Gala Galaction, Opere, vol. VIII (Ziua Domnului, Paginii crestine)
 • B.P. Haşdeu, Opere, vol. IV (Teatru)
 • Ion Vinea, Opere, vol. V (Publicistică, 1920-1924)
 • Tudor Arghezi, Scrieri, vol. 44 (Paranteze)
 • Mircea Eliade şi corespondenţii săi, vol. III
 • Scrisori către N. Iorga, vol. VI, partea a II-a (1920)
 • Istoria lui Polition şi a Militinei, Vol. VII
 • Lazăr Saineanu, Cărti populare de prevestire; Cele douăsprezece vise în tâlcuirea
  lui Mamer; Învăţături despre vremea de apoi a prorocului Isaia; ,Vol. VIII
 • Studii folclorice; Basmele şi poveştile Loviştei (Fata munţilor)
 • Texte uitate - texte regăsite, vol. II, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
 • Adriana Rezeanu, Toponimie bucureşteană
 • Mihai Mândra, Strategii ai asimilării
Dezbateri / simpozioane
"Mitizarea şi demitizarea istoriei", moderator: Acad. Dan Berindei.

"Interferenţe: ştiintă - politică - economie", moderatori: Prof. Mugur Isarescu, Prof. Dan Voiculescu

"Starea lumii în pragul secolului XXI", în colaborare cu Editura Tehnica, organizată cu prilejul lansării ediţiei românesti a volumului "Starea lumii 1999", autor Lester R. Brown. Au participat membri ai Academiei Române, lideri politici, economisti, sociologi, politologi.

"Transplantul cardiac:implicatii etice, religioase, juridice şi economice", în colaborare cu Fundaţia Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecţiuni Cardiovascular, moderator: Prof. Dr. Pop de Popa

"Ce înseamna să fii european ?", moderator : Acad. Eugen Simion

"Dreapta şi Stânga, azi", în colaborare cu Comitetul Naţional UNESCO pentru Dezvoltare Culturală şi Fundaţia Umanistă "Dan Voiculescu", moderator: Prof. Eugen Simion

"Marin Preda - 20 de ani de la dispariţie" la care au participat : Eugen Simion, D.R. Popescu, Nicolae Breban, Fanuş Neeagu, Magdalena Bedrosian, George Cuşnarencu, Nicolae Iliescu, Sorin Preda şi alţii

"Locul şi rolul culturii în programul de dezvoltare a societăţii româneşti", moderatori: Acad. Maya Simionescu şi Acad. Eugen Simion. Dezbatere care a avut loc în doua reprize. Au luat parte lideri ai partidelor politice de guvernamânt sau de opozitie, oameni de ştiinţă şi cultură, Ion Iliescu, Mugur Isărescu,Theodor Stolojan, Petre Roman şi alţii.

"Civilizaţia rurală în epoca informaţională", simpozion realizat în colaborare cu Consiliul judeţean Vâlcea, Inspectoratul Judeţean de Cultura Vâlcea şi Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea ce a organizat expoziţia-eveniment "Arta Ţărăneasca Vâlceana", moderator - Acad. Virgil Cândea

"Patrimoniul oral şi imaterial românesc", întâlnire-dezbatere organizata în colaborare cu
Centrul de Dezvoltare culturală UNESCO şi Institutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu". Umanioarele în sistemul românesc de învaţământ la care au participat academicieni, profesori universitari, directori şi inspectori generali din MECT, inspectori de româna, latina ştiinţe sociale,
de la inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti, profesori de limba româna, istorie, latina şi filozofie.

"Evocare - Nichita Stanescu", care a avut loc în decembrie 2003, eveniment la care au participat, academicieni, profesori şi ziarişti. Au rostit alocuţiuni: Acad. Eugen Simion, Nicolae Breban, D. R. Popescu, Adam Puslojic, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu.
Seminarii internaţionale 
 • "Penser l'Europe" editia I : septembrie 2002, Sinaia
 • "Penser l'Europe" editia II: octombrie 2003, Braşov
 • "Penser l'Europe" editia III: septembrie 2004, Bucureşti
 • Seminarii internaţionale organizate sub auspiciile Academiei Române, în colaborare cu Comisia Naţionala UNESCO pentru România şi Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI). Ambele seminarii s-au desfăşurat sub patronajul primului ministru al României, Prof. Adrian Năstase. Au participat membri ai guvernului României, preşedinţi ai 15 academii europene, membri ai Academiei Române, ambasadori, profesori
Premiile FNSA / Concursuri
Premiu pentru literatură
- Nicolae Iliescu, pentru volumul Depăşirea interzisă
- George Cuşnarencu, pentru volumele Săptamâna patimilor şi Colonia penitenciară oranj
Premiul pentru debut în literatura

-

Bogdan Popescu, pentru volumul Vremelnicie pierdută
Premiu pentru debut în ştiinţă

-

Alexandra Burlacu şi Dan Vuza
Concurs de monografii cu premii pe tema

-

"Prezenţa României în Istoria Braziliei", organizat împreuna cu Ambasada Braziliei
şi Fundaţia Româno-Braziliană. S-au acordat trei premii şi meţiuni.
Concurs de traduceri

-

"Temă şi variaţiuni", organizat împreuna cu Comitetul Naţional Român UNESCO
pentru Dezvoltarea Culturală cu ocazia împlinirii a "150 de ani de la naşterea lui I.L.Caragiale". Juriul prezidat de Dl. Acad. Eugen Simion, a decis acordarea Marelui Premiu ex-aequo:
* Ioana-Maria Costache-Done, pentru cea mai buna traducere în limba engleză
* Mirela-Maria Nuţă, pentru cea mai bun traducere în limba franceza
Forumul Franco-Român
Printr-un acord între FNSA şi Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI) a fost creat în cadrul FNSA, Forumul Franco-Român.
Scopul acestui Forum este de a organiza dezbateri, a publica lucrări în comun şi a organiza vizite de lucru ale personalităţilor din lumea culturală a celor două ţări.
Premii acordate Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă
Marele Premiu "Choucri Cardahi", a fost acordat Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă şi Forumului Franco-Român, de către Institutul Franţei, în cadrul şedinţei solemne anuale a Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, noiembrie 2002.

Premiul "Perseverenţa în excelenţă" 2003, a fost acordat Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă de Banca Comercială Română, în cadrul celei de-a treia ediţii a premiilor BCR "Perseverenţa în Excelenta" - 2003.