Conferința „Grigore ANTIPA – fondatorul unor institute de cercetări științifice și al dioramelor din muzeul care îi poartă numele“
Organizator:
Academia Română
Fundația Culturală Dalles


Conferențiar:
acad. Dumitru Murariu
Vicepreședinte al Academiei Române 


Conferința aduce în atenția publicului personalitatea și activitatea reputatului om de știință Grigore Antipa (1867-1944), membru titular al Academiei Române, inventatorul dioramelor biologice.

Biolog, zoolog şi ecolog, acad. Grigore Antipa a fost un activ militant pentru protecția naturii în România şi în Europa. A fost doctor al Universității din Jena ca student al celebrului prof. Ernst Haeckel, primind calificativul Magna cum laude. Între anii 1888-1894 și-a continuat pregătirea în cadrul stațiunilor oceanografice de la Villefranche-sur-Mer, Monaco, Helgoland şi Napoli. A participat, la bordul navelor „Hirondelle“ şi „Princesse Alice“, la explorarea hidrobiologică a unor zone din Marea Mediterană.

În cultura română a rămas unul dintre creatorii muzeologiei moderne, publicând studii despre principiile şi normele generale de muzeologie. La inițiativa sa s-a organizat Muzeul de Istorie Naturală din București, al cărui director a fost între 1893-1944. Antipa a introdus în muzeu, pentru prima dată în lume, expoziția cu diaorame, în care speciile erau prezentate pe categorii de habitate, în posturi naturale şi proiectate pe un fundal pictat (1907). În prezent diorama este impusă în toate tipurile de muzee la nivel internațional. Muzeul conceput de Grigore Antipa a fost un model de instituţie cultural-ştiinţifică, de educare a publicului pe baza unor inestimabile valori patrimoniale, grupate în numeroase colecții permanent diversificate.

În perioada 1939-1942 Grigore Antipa a fost președinte al Secțiunii științifice din cadrul Academiei Române.

Acad. Dumitru T. Murariu este licențiat al Facultății de Biologie, Secția biologie-zoologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (1966). A fost microbiolog, hematolog și biochimist în Laboratorul de bacteriologie al Spitalului TBC „Pantelimon“ din București pentru o perioadă de trei ani, participând la elaborarea studiului Tratamentul sputei cu detergenți în mediul alcalin în vederea îmbunătățirii condițiilor de izolare a Mycobacteriilor. În anul 1969 a devenit, prin concurs, îndrumător muzeal la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din București. În 1975 a primit titlul de doctor al Universității din București cu o teză referitoare la Studiul histologic și histochimic al glandelor tegumentare specializate la mamiferele insectivore din fauna României.

În perioada 1975-1976 a obținut o bursă Fulbright la Universitatea Statului Kansas, ocazie cu care a avut scurte stagii de lucru la Muzeul Național de Istorie Naturală – Institutul Smithsonian din Washington D.C., la M.I.N. din Pittsburgh – Pennsylvania, la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, la „FIELD“ Museum din Chicago și la Muzeul de Zoologie Comparată din Boston – Massachusetts. În timpul stagiului din Kansas a participat la elaborarea lucrării Histology and histochemistry of specialized integumentary glands in eight species of North American shrews (Mammalia, Insectivora). Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa".

În octombrie 1996 a devenit șef de secție în cadrul muzeului, iar la 1 noiembrie 1998 a fost numit directorul general al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din București, funcție deținută până în iulie 2014. În perioada 2009–2011 a modernizat organizarea muzeului, în conformitate principiile expoziționale actuale. Între 1 aprilie 2015 – 30 iunie 2016 a ocupat funcția de director-adjunct la Institutul de Speologie „Emil Racoviță“, iar de la 1 iulie 2016 până la 16 octombrie 2023 a fost directorul Institutului de Biologie al Academiei Române.

În prezent este președintele Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice şi Medii Extreme din cadrul Academiei Române.