Conferința
„Urmuz — inimitabilul înainte-mergător“
Conferențiar:
Acad. Gheorghe Păun 


Conferinţa susținută de academician Gheorghe Păun va oferi o scurtă privire retrospectivă asupra receptării operei lui Urmuz în cei 100 de ani trecuți de la moartea autorului, propunându-și mai degrabă să formuleze întrebări decât să sugereze răspunsuri care ar putea explica fascinaţia exercitată de autorul „paginilor bizare“.

Considerat precursor al multor mişcări de avangardă literară din secolul XX, devenit obiect al unui veritabil cult al avangardiştilor români în jurul anului 1930, o revelaţie pentru toate generaţiile, Urmuz a fost un mare singuratic, un personaj straniu chiar, apărut ca o „orhidee neagră într-un lan de grâu“, cum în caracteriza poetul Vasile Voiculescu, uimind prin originalitatea sa și exercitând o influenţă durabilă, dar aparent deloc căutată. Opera sa, de doar câteva zeci de pagini, dă încă de lucru exegeţilor, biografia sa are încă enigme. Imitat adesea, aproape niciodată cu succes, cunoaşte o posteritate considerată uluitoare.

Folosind experienţa Anului Urmuz 2023, în care academician Gheorghe Păun a inițiat și coordonat un amplu program omagial dedicat scriitorului, conferința va incita publicul să reflecteze asupra profunzimii și unicităţii operei urmuziene, asupra mecanismelor de construcție literară (logică şi stilistică), asupra relaţiei specifice dintre biografie şi operă.

Academician Gheorghe Păun, membru al Academia Europaea, este matematician-informatician (specialist în teoria automatelor şi limbajelor formale, în biocalculabilitate etc.), cu o excepţională vizibilitate internaţională (fiind cel mai citat informatician din România: https://research.com/scientists-rankings/computer-science/ro).

A fost însă dintotdeauna preocupat de jocuri logice, de literatură și de cultură în general. De 15 ani realizează revista Curtea de la Argeş.

Detalii privind activitatea și personalitatea complexă a acad. Gheorghe Păun (membrane computing/P systems, jocul de GO, cărţi publicate, revista etc.) sunt disponibile pe site-ul Academiei Române la adresa: https://acad.ro/acad_membri/membri/PAUN_Gheorghe.html