Conferința „Vasile Pârvan. Profilul unui savant scriitor“
Conferențiar:
Prof. Liviu Franga, Universitatea din București


Moderator:
Acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei RomâneProf. Liviu Franga consideră că în cuprinsul culturii române moderne Vasile Pârvan oferă – după poezia lui Hasdeu și proza erudită a lui Odobescu – exemplul unei scriituri complexe, modelată după multiple tipare literare aparținând Antichității clasice. O operă care reunește, într-o sinteză originală în epocă, modele clasice și turnuri moderne, al cărei text atrage și stimulează lectura prin ineditul expresivității lui.

În conferința sa prof. Franga își propune să identifice elemente stilistice și compoziționale preluate de Vasile Pârvan din poetica clasică, greacă și latină, al cărei cunoscător eminent era. Profesorul Franga a ajuns la concluzia că aceste elemente, întemeiate cu precădere pe tehnica efectului sinestezic, conferă scrisului filologului clasic Vasile Pârvan atributele unei literarități autentice, rafinate și complexe, cu ecouri și în opera sa științifică.

Prof. Liviu Franga, licențiat în filologie clasică și traducător al literaturii clasice, este cadrul didactic al Universității din București din anul 1987, la Catedra de limbi romanice, clasice și orientale. În organizarea universității a avut o serie de funcții și misiuni de natură managerial-administrativă (prodecan, decan, membru în comisii și consilii, în Senatul Universității din București). A făcut parte și comisiile C.N.A.T.D.C.U. și A.R.A.C.I.S. Din decembrie 2021 este profesor emerit al aceleiași universități.

Liviu Franga este autorul a 8 volume de studii, eseuri și articole, consacrate istoriei literaturii Antichității clasice, cu precădere latine (Poetica latină clasică, 1997; Poeții latini și poezia lor. De la Lucilius la Martialis, 2007; Simfonia Cetății. Note despre modelul peren și actualitatea Antichității, 2023), istoriei filologiei clasice românești (Antichitatea ca viitor. O pagină de istorie a filologiei clasice românești contemporane, 2016), istoriei literaturii române (Poetica lui Hasdeu, 2006), precum și fenomenului cultural-literar românesc modern și contemporan, privit din perspectiva remanenței modelului clasic (Clasic printre postmoderni. Studii, eseuri, cronici, 2008; Scrisori din mica mea latinitate, 2010; Ianus, 2015).

A inițiat și coordonează două colecții de studii dedicate istoriei filologiei clasice românești și literaturii clasice Nova Studia Classica și Primordialia. A publicat ediții critice din Homer, a coordonat și editat antologii ale literaturii clasice și moderne.

Este autorul unui volum de poezie, unui volum de teatru și a două romane; activitatea de creație a fost răsplătită cu 3 premii literare. Din anul 2009 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Conferința va putea fi urmărită și pe platforma Zoom, folosind următoarele date de conectare:

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/87699452918?pwd=YuDL8paOKaqsc69s4NhSnix7HGBbEk.1
Meeting ID: 876 9945 2918
Passcode: 636017