„Conferința Constituția României Mari (1923–2023) - Proiect de țară întregită, viitor democratic și european“
Organizator:
Academia Română
Fundația Culturală Dalles


Conferențiar:
prof .univ. dr. Mircea Duțu
Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei RomâneConstituția României din 29 martie 1923 a reprezentat punctul culminant al unor evoluții de mai bine de un veac de receptare și afirmare a ideilor și valorilor constituționalismului modern și, totodată, momentul desăvârșirii unui model propriu de dezvoltare constituțională, care va marca parcursul istoric al statalității românești.

Precedată de o amplă dezbatere națională, constituția a prefigurat și a consacrat un veritabil proiect de țară întregită, cadru de promovare a unui stat român național unitar, creator de civilizație modernă, democratic și cultural, cu o puternică vocație europeană.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu este directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române, având vaste preocupări în domeniul științei dreptului și al culturii juridice.

A acordat o atenție deosebită problemelor constituirii statului român modern, desăvârșirii unității naționale și consolidării României în perioada interbelică (Un secol de stat unitar și drept național, 2018; Temeiuri juridico-instituționale ale României Mari, 2019; Fundamentele dreptății naționale. Tratatul de la Trianon și conștiința juridică românească – coautor –2020).

Este inițiator și coordonator al ciclului de conferințe organizat de Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române „Tradiția constituțională și viitorul constituționalismului în România“, consacrat marcării Centenarului Constituției României Mari și organizat în perioada septembrie 2022–martie 2023.