Proiecția-dezbatere „Profețiile“ înțelepților Antichității din pictura murală exterioară românească – sursele literare


Organizatori:
Secția de arte, arhitectura și audiovizual
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“


Prezintă:
- Dr. Constantin I. Ciobanu, cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“


Prezentarea aduce în atenția specialiștilor concluziile unei serii de studii realizate de dr. Constantin I. Ciobanu, cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“, asupra frescelor exterioare ale edificiilor de cult din Moldova secolelor XVI-XVII și din Țara Românească, secolele XVIII-XIX, cu scopul de a identifica sursele primare ale textelor ce sunt pictate pe filacterele purtate de înțelepții Antichității, denumite în limbajul curent „profeții“ sau „spuse“.

Materialul ilustrativ care va fi prezentat, un corpus de aproximativ 40 de imagini provenind din Grecia (Muntele Athos, Tesalia, Epir ș.a.), Italia (Orvieto), Bulgaria, Rusia (Kremlinul din Moscova și Kostroma) și cele două Țări Române, a stat la baza unui studiu comparativ, realizat din perspectivă epigrafică. Vor fi analizate textele de pe filacterele de la Humor, Moldovița, Sf. Gheorghe din Suceava, Voroneț, Sucevița, Cetățuia (pentru Moldova secolelor XVI-XVII), Biserica „cu Sfinți“ de pe Calea Moșilor din București, bisericile din Copăceni, Neghinești-Cacova (pentru Țara Românească de la sfârșit de secol XVIII și început de secol XIX).

Arborele lui Iesei încadrat de imaginile înțelepților Antichității. Biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii
Sf. Ioan cel Nou din Suceava, cca.1534

Elinul Plutarh. Biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii
Sf. Ioan cel Nou din Suceava, cca 1534

Elinul Zmovagl. Biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava, cca 1534

Elinul Socrate. Biserica. Sf. Gheorghe a mănăstirii
Sf. Ioan cel Nou din Suceava, cca 1534

Elinul Platon și Sibila. Pictura exterioară pe contrafort. Mănăstirea Moldovița, 1537

Elinul Astakoe de la mănăstirea Moldovița, 1537

Elinul Platon. Pictura de pe peretele sudic al bisericii Sf. Gheorghe a mănăstirii Voroneț, 1547

Regina Sudului. Fragment din Arborele lui Iesei. Biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Voroneț,
fațada sudică, 1547

Aristotel și Galinos. Trapeza Lavrei Athonite
Muntele Athos, cca. 1535-1536