Expoziția „Tehnici fotografice. Unicate și rarități din colecția Bibliotecii Academiei Române“


Organizator
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de stampe, fotografie, hărți


Vernisaj
29 august 2022, ora 13


Vor lua cuvântul
- prof. univ. dr. Iosif Király, Universitatea Națională de Artă din București
- dr. Adriana Dumitran, Biblioteca Națională a României
- drd. Cătălina Macovei, șefa Cabinetului de stampe, fotografie, hărți, Biblioteca Academiei Române
- drd. Dragoș Andriana, curatorul expoziției


Expoziția Cabinetului de Stampe oferă vizitatorilor ocazia de a se întâlni cu cele mai valoroase elemente ale colecției de fotografii a Bibliotecii Academiei, alcătuită din peste 400.000 de imagini, pozitive, albume și clișee negative pe film și sticlă, daghereotipii, calotipii, hârtie sărată, hârtie albuminată, dispozitive de tehnică fotografică.

Scopul expoziției este să prezinte atât profesioniștilor fotografi, cât și vizitatorilor mai puțin familiarizați cu fotografia istorică și cu tehnicile de secol XIX, imagini unicat din istoria fotografiei românești și universale, fotografii în original, ele însele pline de istorii și legende.

Expoziția va fi deschisă în perioada 29 august –16 septembrie 2022 și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9-14. Intrarea este liberă.


Perioada de vizitare a expoziției s-a prelungit până la data de 23 septembrie 2022, program zilnic, 9-14.

Cupidon cu brațe frânte, 1848,
Carol Popp de Szathmári

Cazaci în Războiul de independență, 1877,
Franz Duschek

Construcția podului de bărci al armatei române de la Corabia, 1877, Franz Duschek

București, Piața Sf. Gheorghe, 1907, Stelian Petrescu

Barbu Lăutaru - pozitiv după calotipie, 1852,
Dimitrie C. Sturdza-Scheianu

București, inundație în mai 1910, Stelian Petrescu