Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 
IMAGINI

COMUNICAT

Personalitatea academicianului Gheorghe Mihoc (1906-1981) a fost omagiată în cadrul unei sesiuni științifice, desfășurată în aula Academiei Române în ziua de 4 decembrie, organizată de Secția de Științe Matematice a Academiei Române

În deschidere, acad. Romulus Cristescu, președintele Secției a făcut o prezentare sintetică a matematicianului Gheorghe Mihoc, subliniind contribuțiile care l-au impus în comunitatea științifică națională și internațională. 

Născut în anul 1906, acad. Gh. Mihoc și-a luat licența în matematici în anul 1928, continuându-și pregătirea în statistică și actuariat la Roma și, în 1934, și-a luat doctoratul cu teza „Asupra proprietăților generale ale variabilelor statistice interdependente”. 

A fost profesor la Școala de Statistică, Actuariat și Calcul, la Academia Comercială, șef al Catedrei de calculul probabilităților și statistică matematică la Facultatea de Matematică-Fizică a Universității din București, rector al acestei Universități, director general al Institutului Central de Statistică și al Centrului de Statistică al Academiei Române. 

A intrat în istoria matematicii prin contribuțiile sale remarcabile în teoria probabilităților și aplicațiile ei, fiind autor a peste 180 de lucrări, studii și comunicări. A abordat teoria lanțurilor lui Markov, dependența cu legături complete și aplicațiile teoriei probabilităților în actuariat, statistică matematică și cercetări operaționale. Împreună cu acad. Octav Onicescu este considerat ca întemeietorul școlii românești de teorie a probabilităților și statistică matematică, înființând prima catedră de probabilități din România și una dintre primele din lume. Dintre lucrările sale amintim: „Calculul probabilităților”, „Tratat de matematici actuariale”, „Legea limită de probabilitate a numărului de iterații de lungime dată”, „Matematici aplicate în statistică” (în colab,), „Modele matematice ale așteptării”, Bazele matematice ale teoriei fiabilității”, „Tratat de statistică matematică”. La acestea se adaugă o serie de manuale pentru învățământul liceal și superior. 

A fost membru al Institutului Internațional de Statistică, al Societății Internaționale de Biometrie, membru în consiliul de conducere al Organizației Europene pentru controlul Calității. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1955, titular în anul 1963 și din 1980 până la sfârșitul vieții, în 1981, a fost președinte al Academiei Române.

Comunicările care au urmat au prezentat contribuțiile de excepție ale academicianului Gheorghe Mihoc în domeniul matematicii și alesele calități pedagogice și umane care i-au făcut amintirea neștearsă în memoria foștilor studenți și colaboratori. Astfel, prof. Ioan Cuculescu, membru corespondent al Academiei Române a susținut comunicarea „Contribuții ale prof. Gh. Mihoc în domenii centrale ale teoriei probabilităților”, Monica Dumitrescu l-a înfățișat pe „Prof. Gh. Mihoc, promotor al statisticii în România”, acad. Marius Iosifescu, vicepreședinte al Academiei Române a prezentat „Impactul operei lui Gheorghe Mihoc la 100 de ani de la naștere”, acad. Solomon Marcus a evocat amintiri despre Gh. Mihoc și Octav Onicescu iar  Corneliu Zidăroiu a vorbit despre „Prof. Gh. Mihoc - contribuții la dezvoltarea cercetării operaționale în România”. 

Abordările strict științifice s-au armonizat cu depănarea unor amintiri despre Profesorul și Omul Gheorghe Mihoc, cel care a avut un dar deosebit de a fi apropiat de studenții și colaboratorii săi, ajutându-i, încurajându-i, bucurându-se cu sinceritate de succesele lor și a cărui generozitate și blândețe s-a transmis parcă și celor care l-au cunoscut.