Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 

Apelul lansat de Academia Română în legătură cu folosirea corectă a literelor â și î

  • Constatând că, de peste un deceniu, în problema lui „â din a sau a contra î din i”, în scrisul românesc persistă coexistența a două sisteme ortografice;

  • Considerând că această situație, cu totul izolată în lumea modernă, riscă să fie considerată o lipsă de maturitate și de înțelepciune a culturii noastre;

  • Având convingerea că, în momentul de față, rațiunile extralingvistice ale uneia sau alteia dintre cele două opțiuni s-au estompat considerabil;

  • Ținând seama de faptul că scrierea cu "â" din "a" a fost adoptată de învățământul românesc de toate gradele;

  • Salutând acceptarea ei de către tot mai multe persoane și instituții, conștiente că o dublă ortografie este dovadă de neseriozitate într-o cultură națională;

  • Observând că laxismul în acest domeniu - în care nu pot exista măsuri coercitive - riscă să agraveze, mai ales la generația tânără, tendința nerespectării oricăror norme , nu numai a celor lingvistice, pe care le deplângem cu toții;

  • Având în vedere că pretutindeni în lumea civilizată, codificarea prin norme ortografice, de către personalitățile reunite în societăți savante, reprezintă o simplă convenție, însă cu caracter social, oficial și prescriptiv, care contribuie la realizarea unei limbi literare unitare;

Academia Română, în virtutea drepturilor și obligațiilor sale stabilite prin Legea nr. 752/2001 face un apel către toate instituțiile din România și către toți reprezentanții culturii românești în favoarea respectării, în toate producțiile cu caracter public, a normelor de scriere cu â din a și, respectiv î din i și cu sunt în condițiile stabilite prin normele academice actuale. 

Academia Română