Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 

COMUNICAT

În ziua de 14 aprilie, la Casa Oamenilor de Știință a avut loc o dezbatere științifică sub genericul „Compoziții optime pentru pădurile României”, organizată cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui silvicultor Iuliu Moldovan de Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române.

În deschidere, prof. univ. Victor Giurgiu, membru corespondent al Academiei Române, a prezentat viața și activitatea distinsului silvicultor Iuliu Moldovan, precursor al culturii speciilor forestiere exotice în România, întemeietor al arboreturilor Mihăești și Dofteana ca și inițiator al lucrărilor de împădurire a stepei dobrogene. Au urmat 17 comunicări prezentate de cercetători științifici și profesori universitari de elită, membri ai Comisiei de științe silvice a Academiei Române și membrii ai Academiei de Științe Agricole și Silvice. Cu acest prilej, s-au făcut ample referiri la fundamentele științifice ecologice, economice și matematice pentru optimizarea compoziției arboretelor și a pădurii, în ansamblul ei, precum și soluțiile pentru această problemă, distinct pe zone forestiere și etaje bioclimatice. 

Din comunicările prezentate și discuțiile care au urmat a rezultat că, sub raportul speciilor forestiere, majoritatea pădurilor țării au structuri mult diferite față de compozițiile optime, consecință a modului defectuos de gestionare a pădurilor din ultimele două secole. Astfel, a scăzut participarea speciilor forestiere valoroase (stejar, gorun, brad, fag, cireș, frasin ș.a) și a crescut ponderea speciilor sensibile la adversități (molid, pini, plopi euramericani). Eforturile din ultimii 40 de ani pentru extinderea unor specii alohtone (cu unele excepții, cum ar fi salcâmul) nu au avut efecte benefice din punct de vedere economic și ecologic.

Dezbaterile au condus la concluzia necesității unei noi politici forestiere, bazată pe folosirea, cu precădere, a speciilor forestiere rezistente la adversități, inclusiv la secetă și la modificările climatice (care sunt tot mai evidente în sudul și în sud-estul țării), specii cu creșteri lente în tinerețe dar susținute până la vârste mari, capabile să formeze păduri durabile și performante. În condițiile naturale și economico-sociale ale României, fagul reprezintă un interes predominant, reprezentând o mare șansă pentru țara noastră. Cercetările au demonstrat adevărul potrivit căruia în compoziția de viitor a pădurilor țării, fagul ar trebui să dețină un procent de 33-35%, molidul și bradul de 28-30%, stejarul de 22% și alte specii 22%. Această optimizare a compoziției pădurilor necesită un amplu program de reconstrucție ecologică a fondului forestier național, susținut de cercetări temeinice și studii ecologice, astfel încât pădurile, însănătoșite, să-și redobândească însușirea de durabilitate, de echilibru ecologic între forțele naturii, ca și puterea de refacere a acestui echilibru zdruncinat de acțiunile nechibzuite ale omului.