Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

ROMÂNIA
CALITATEA SOLURILOR ȘI REȚEAUA ELECTRICĂ DE TRANSPORT
ATLAS GEOGRAFIC

În ziua de 9 martie 2004, în amfiteatrul Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, a fost lansată lucrarea cu titlul “România, Calitatea Solurilor și Rețeaua Electrică de Transport. Altlas geografic”.
 
Au participat membri ai Academiei Române, cercetători științifici, cadre didactice universitare și membri ai guvernului. Au luat cuvântul Acad. Florin Filip, vicepreședinte al Academiei Române, dr. ing. Jean Constantinescu, Director General CN Transelectrica, Dan Ioan Popescu, Ministrul Economiei și Comerțului și Prof. Dan Bălteanu, m. c. al Academiei Române, prof. Nicolae Florea, ICPA, prof. Ioan Mihăilă, m. c. al Academiei Române

Atlasul a fost realizat de Institutul de Geografie în colaborare cu CN Transelectrica și cu Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Activitatea de cercetare științifică s-a concentrat asupra a două aspecte: pe de o parte, studiul cadrului natural în care este amplasată rețeaua electrică de transport, cu accent pe poluarea și agresivitatea atmosferei, ca urmare a fenomenelor naturale extreme care afectează rețeaua electrică de transport, iar, pe de alta, studiul învelișului de soluri, al caracteristicilor fizico-chimice ale acestora și al agresivității lor, care afectează construcțiile subterane ale rețelei. Rezultatele acestor activități interdisciplinare s-au concretizat prin publicarea a două atlase geografice tematice. Primul, “România, Mediul și Rețeaua Electrică de Transport”, publicat în Editura Academiei Române în anul 2002, a fost dedicat factorilor de mediu cu impact asupra instalațiilor de transport al energiei electrice și cel de față, “România, Calitatea Solurilor și Rețeaua Electrică de Transport”, referitor la factorii de mediu care afectează solul și, concomitent, rețeaua electrică.

În prima parte se prezintă trăsăturile mediului oglindite prin hărți generale și speciale privind relieful, litologia, clima, apele, vegetația, solurile, utilizarea terenurilor etc., în contextul în cărora se desfășoară activitatea de transport a energiei electrice.

Partea a doua se referă la caracteristicile și procesele fizico-chimice și biologice ale solurilor care exercită un impact diferit asupra elementelor de construcții subterane ale rețelei electrice de transport.

Partea a treia aduce în prim plan degradarea reliefului și a solurilor prin diferite procese: geomorfologice: fluviatile, de modelare a versanților, procese carstice etc.; apoi, prin procese climatice de îngheț la suprafața solului și în profunzime, procese pluvionivale și eoliene; procese de degradare datorate activităților antropice efectuate asupra solurilor: halde, mine, desecări, irigații, poluare etc.; procese de deteriorare a structurii și stabilității solurilor prin activitatea faunei subterane.
Tot aici sunt prezentate și tendințele de deșertificare și ariile supuse acestui proces ca urmare a modificărilor climatice globale.

Ultima parte, a V-a, privește calitatea solurilor, dezvoltarea durabilă a rețelei electrice de transport, modificările globale ale mediului și ariile protejate. În această parte sunt sintetizate concluziile care decurg din gestionarea corectă a riscului pentru dezvoltarea durabilă a rețelei electrice de transport și în contextul modificărilor globale ale mediului și al Directivei SEVESO II a Uniunii Europene.