Home

Contact us

Agenda

COMUNICAT

În Aula Academiei Române a avut loc, în ziua de 16 februarie, seminarul stiintific cu tema Micro si nanotehnologii: între prioritati nationale si cooperare europeana, organizat de Academia Româna în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii

In dezbatere au fost relevate urmatoarele subiecte:

evolutia cercetarii stiintifice in Uniunea Europeana,

participarea cercetatorilor români la programele de cercetari avansate (cu particularizare pentru micro si nanotehnologii),

accesul la servicii de inalta tehnologie si suport pentru dezvoltarea noilor industrii,

activitati integrate de educatie, cercetare si inovare.

Acad. Eugen Simion, presedintele Academiei Române, a deschis lucrarile seminarului subliniind importanta temei puse în dezbaterea forului academic si implicarea Academiei în asemenea cercetari de mare anvergura stiintifice.

Dna. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educatiei si Cercetarii, a transmis un mesaj participantilor la seminar si apoi a prezentat caile pe care s- a reusit producerea de nanopulberi.

Acad. Florin Filip, vicepresedinte al Academiei Române, în comunicarea Noi provocari pentru frontierele domeniilor de cercetare la început de secol si mileniu a prezentat câteva directii de cercetare din Declaratia Academiilor de Stiinte ale lumii, din care amintim:

  • realizarea unui acces mult mai echitabil la cunostinte (prin îmbunatatirea educatiei, întarirea capacitatilor stiintifice si tehnologice, eficientientizarea unei retele internationale globale);

  • generarea activa de noi cunostinte (prin sustinerea cercetarii fundamentale, cuplarea institutiilor locale si nationale în sisteme si retele colaborative, întarirea colaborarii dintre academii, universitati, guverne si sectorul privat, integrarea cunostintelor sectoriale în miscari de cercetare interdisciplinare);

  • aplicarea sistemului de valori ala comunitatii stiintifice si tehnice în scopul dezvoltarii durabile.

Lucrarea Technology Map, elaborata de Institutul de Studii Tehnologice Prospective se refera si la o serie de domenii cum sunt tehnologiile informatice si de comunicatii, stiintele vietii, energie, tehnologii de productie ecologice, transporturi.

Cum asistam la o intensificare a colaborarii printr-o structura de retea, acad. Dan Dascalu, Directorul general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie, a propus o retea integrata de educatie, cercetare si inovare în micro si nanotehnologii în sensul unei integrari pe orizontala, cuprinzând activitatile proprii unor discipline diverse cât si pe verticala, vizând activitati de tipuri diferite ca educatie - instruire, cercetare stiintifica - dezvoltare tehnologica, transfer de tehnologie - inovare. Acest tip de integrare se manifesta la nivelul institutiilor ca si la nivel national si international si poate permite, datorita mijloacelor de comunicare în special dar nu numai, realizarea de laboratoare, centre si institute virtuale. Scopul principal este de a forma specialisti pentru a activa în tara ca si pentru o integrare mai larga în context international, european si regional. Într-o prima forma, ca retea de cercetare , exista si de aici propunerea extinderii ei în educatie

Intitulându-si comunicarea Aplicatii biomedicale ale nanotehnologiilor, prof. Victor A. Voicu, membru corespondent al Academiei Române, a vorbit despre aplicatiile vizând cuantificarea si combaterea poluarii mediului, monitorizarea functiilor organismului, modularea si corectarea perturbarilor induse de diversi factori patogeni s.a.

Despre Micro si nanotehnologii în învatamântul de electronica a vorbit prof. dr. ing. Adrian Rusu, membru corespondent al Academiei Române, subliniind orientarea spre colaborarea cu facultati si institute cu profil complementar.

În aceeasi arie de preocupari s-au înscris si comunicarile Cercetarea multidisciplinara si educatia în societatea cognitiva, sustinuta de prof. dr. ing. Ion Dumitrache, rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti si Programul de micro si nanotehnologii si învatamântul de profil prezentata de prof. dr. Ion Munteanu, prorector al Universitatii Bucuresti.

Alte comunicari au dezvoltat preocupari ale specialistilor din acest domeniu cu o generoasa deschidere multi si interdisciplinara si, din aceasta perspectiva, posibilitatile de integrare si cooperare europeana.

În timpul dezbaterilor s-a subliniat ca problemele cele mai grave sunt legate de resursele umane si accesul la aparatura performanta dar si de sinergia diverselor programe de cercetare, corelarea lor cu prioritatile României, cu îmbunatatirea comunicari între diferiti specialisti din domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Cum afirma acad. Dan Dascalu, acest seminar prefigureaza lansarea unui proiect prioritar al Academiei Române dedicat Societatii informationale, în cadrul caruia micro si nanotehnologiile reprezinta hardware-ul, având un puternic potential integrator. Cu aceasta ocazie se poate pune si întrebarea: în epoca în care tehnologiile nu mai sunt un mestesug, ci se bazeaza pe stiinta, este România destinata sa devina o "colonie tehnologica? Departe de a fi retorica, întrebarea este deschisa într-un orizont al colaborarii de natura sa poata converti în sansa ceea ce acum înca sta în orizontul de reala îngrijorare al specialistilor. În acest sens, participarea membrilor Academiei, a numerosi specialisti si cadre didactice universitare, nivelul stiintific al comunicarilor si dezbaterilor au convins ca exista sanse, care pot deveni tot atâtea realizari.