RAPOARTE 2014

1. SECŢIA DE FILOLOGIE SI LITERATURA


- Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, Bucureşti
Raport de activitate 2014 , Dare de seamă , (Anexa 2) , Plan de cercetare 2015
- Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“, Bucureşti
Raport de activitate 2014 (Anexa 2) , Plan de cercetare 2015
- Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu“, Cluj-Napoca
Raport de activitate 2014 (Anexa 2) , Plan de cercetare 2015
- Institutul de Filologie Română „Al. Philippide“, Iaşi
Raport de activitate 2014 , Dare de seamă (Anexa 2) , Plan de cercetare 2015
- Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, Timişoara
Raport de activitate 2014 (Anexa 1 , Anexa 2) , Plan de cercetare 2015