Redactia revistei ACADEMICA
Casa Academiei - Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucuresti
Telefon: (021) 318.81.06 int. 2712, 2713
Fax: (021) 318.81.06 int. 2711
e-mail: revista_academica2006@yahoo.com , academica@acad.ro
web: http://academiaromana.ro/academica2002/pag_academica.htm
 
Abonamente
Prin mandat poștal pe adresa revistei Academica,
serviciul difuzare (Tălpeanu Ioana).
 
Cu ordin de plată în contul RO64TREZ7055005XXX006462,
Trezoreria sector 5 București. 
Prețul unui abonament pe 12 luni este de 36 lei
 
ISSN : 1220 - 5737

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006