Numere anterioare

ACADEMICA 2022

MARTIE-APRILIE

Nr. 3-4  

Martie-Aprilie 2022, Anul XXXII, 377-378

     
2

CUPRINS

 

     
  Pag.
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE – 156 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE  
 

Ioan-Aurel Pop, Rostul Academiei Române – la peste 150 de ani de la înființare
 

6
HIDROGENUL – PROTAGONIST AL TRANZIȚIEI ENERGETICE  
 

Doru Cătălin Morariu, Nicolae Anastasiu, Tranziția energetică după COP26
 

10
HORIA HULUBEI – 125 DE ANI DE LA NAȘTERE  
 

Nicolae-Victor Zamfir, Academicianul Horia Hulubei – întemeietor al edificiului instituțional în domeniul fizicii românești
 

29
 

Șerban Valeca, Horia Hulubei – erou al războiului de reîntregire și ctitor al domeniului de fizică nucleară în România
 

31 
 

Gheorghe Popa, Horia Hulubei – ilustră personalitate a științei, școlii și vieții sociale a României
 

36 
 

Călin Beșliu, Cuvânt de prețuire și amintire a marelui profesor Horia Hulubei, la 125 de ani de la naștere
 

38 
 

Anișoara Constantinescu, Profesorul Horia Hulubei, amintiri
 

39 
EXPOZIȚIA „CENTENAR HORIA DAMIAN”  
 

Ioan-Aurel Pop, Centenarul nașterii unui mare artist
 

42 
 

Radu Varia, „Damian, celălalt erou al României alături de Brâncuși”
 

43 
CONVORBIRI  
 

Narcis Zărnescu, Un savant pentru eternitate: Constantin Bălăceanu-Stolnici
 

48 
MEDALION – IOAN I. DALLES  
 

Luminița Gliga, La 90 de ani de la înființarea Fundației „Ioan I. Dalles”: Ioan I. Dalles – un spirit nobil, reper al mecenatului
 

55 
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Valeriu Ioan-Franc, Napoleon Pop, Un război cu implicații economice periculoase pentru noi toți
 

58
ITINERAR SPIRITUAL  
 

Vasile Vasile, Portrete voievodale și alte forme de omagiere a ctitorilor români din Athos
 

62
OPINII  
 

Nicolae Bud, Alexandru Nicolici, Munții noștri aur poartă (IX)
 

82
PAGINI DE ISTORIE  
 

Alexandru Porțeanu, Structura teritorială a României. Evoluția sa istorică
 

87
IN MEMORIAM  
 

Grigore Brâncuș (1929–2022)
 

91
 

Radu Miron (1927–2022)
 

93
 

Viorel Mărginean (1933–2022)
 

95
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 96
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 99
     
GHID PENTRU AUTORI 101
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006