Răzvan THEODORESCU - Istoria culturii, istorie şi critică de artă

1939 - 2023


Membru titular 2000
Membru corespondent 1993


Vicepreședinte al Academiei Române, anul 2018
Președinte al Secției de arte, arhitectură și audiovizual, din 2013


Discurs de recepție: Despre prima modernitate a românilor, 21 noiembrie 2001

Născut la 22 mai 1939, în Bucureşti, este absolvent al Colegiului Naţional „Cantemir-Vodă“ și licenţiat al Facultăţii de istorie a Universităţii Bucureşti (1963). Tot la Universitatea din Bucureşti obține titlul de doctor în ştiinţe istorice, în anul 1972.

Şi-a început cariera ştiinţifică în 1963 în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“, unde a fost cercetător până în anul 1990 şi unde a deținut șapte ani funcția de director adjunct ştiinţific. Şi-a axat încă de la început opera ştiinţifică pe studierea artei vechi româneşti şi a artei medievale sud-est europene, ca şi pe analiza unor capitole mai puţin cunoscute ale civilizaţiei vechi româneşti şi balcanice, domenii în care a făcut o serie de descoperiri şi în legătură cu care a elaborat teze ştiinţifice importante, preluate şi de literatura universală de profil (teoria „coridoarelor culturale“, teoria tipologiei „oamenilor noi“ ca ctitori, teoria despre momentum princeps şi începuturile artei sud-est europene în Evul Mediu).

Începând cu 1971 a fost implicat în conducerea unor organisme şi instituţii de complexităţi variate. În perioada 1971-1977 a fost director adjunct ştiinţific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“ al Academiei Române, preşedinte al Radio Televiziunii Române între 1990-1992 și Membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului între 1992-2000. În perioada 1993-1995 a deținut funcția de preşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. Din 1997 este șeful Catedrei UNESCO de Studii Sud-Est Europene din Universitatea de Arte. Patru ani ministru al Culturii şi Cultelor și senator de Iași (2000 -2004); senator de Botoșani între 2004 -2008. Ambasador Naţional al programului ONU „Alianţa Civilizaţiilor“ din 2009.

Activitate didactică

În 1987 a devenit conferenţiar asociat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“, astăzi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, unde din 1990 este profesor. Tot în 1990 devine Rector al Universității Naţională de Arte din Bucureşti, iar din 2004 este șef de catedră.

Cursuri predate: Istoria Artei Vechi Româneşti, Tipologia Artei Sud-Est Europene, Tipologia Orientului Creştin, Istoria Civilizației Europene.

În anul 2000 a fost ales rector al Universităţii Media. Este profesor asociat al Universităţii „Danubius“ din Galaţi, al Universităţii „Apollonia“ din Iaşi și al Universităţii „Spiru Haret“ din Bucureşti. În perioada 2010-2011 a fost profesor asociat invitat la Colegiul Naţional de Apărare.

Din 2010 este expert coordonator la Şcoala postdoctorală a Academiei Române, specializarea „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale“./

Cărți (selecție)

1966 Mănăstirea Bistriţa, Editura Meridiane

1967 Biserica Stavropoleos, Editura Meridiane

1974 Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti – secolele X-XIV, Editura Academiei Române, lucrare distinsă cu Premiul „N. Bălcescu“ al Academiei Române

1976 Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), Editura Meridiane

1979 Itinerarii medievale, Editura Meridiane

1979 Piatra Trei Ierarhilor, Editura Meridiane

1980 Istoria văzută de aproape, Editura Sport-Turism

1992 Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550-1800), I-II, Editura Meridiane; ediția a II-a, Princeps Edit, 2006

1992 Drumuri către ieri, Editura Fundaţiei Culturale Române

1993 Cele 900 de zile ale „manipulării“, Editura Tinerama, Bucureşti

1995 La peinture murale moldave des 15ème – 16ème siècles, Editura UNESCO

1999 Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Editura Enciclopedică

1999 Picătura de istorie, Editura Fundaţiei Culturale Române

2001 Tratatul Istoria Românilor, vol. III, coautor și coordonator, Editura Academiei Române; ediția a II-a 2010

2006 Constantin Brâncoveanu între „Casa Cărţi“ şi „Levropa“, Editura Rao

2008 Europa noastră şi noi, Editura Capitel

2018 Tratatul Arta din România din preistorie în contemporaneitate, 2 vol., coautor și coordonator împreună cu acad. Marius Porumb, Editura Academiei Române și Editura Mega

Studii şi articole științifice

Acad. Răzvan Theodorescu a publicat, în reviste din ţară şi din străinătate, peste 600 de studii şi articole științifice dedicate artei şi civilizaţiei vechi româneşti şi sud-est europene.

A fost raportor al unor congrese naţionale şi internaţionale de istorie, istoria artei, bizantinologie.

Este, de asemenea, preocupat de popularizarea artei și științei și a conceput vreme de peste trei decenii articole pentru celebra emisiune „Teleenciclopedia“ transmisă de Televiziunea Națională.

Începând cu anul 2021 realizează la o televiziune privată emisiunea permanentă „Istorii neștiute“.

Membru corespondent al Societăţii Arheologice din Atena

Membru onorar al Comitetului Național de Istoria Artei

Membru al Comitetului Naţional de Studii Sud-Est Europene

Secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene – AIESEE, 1994

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 1996

Membru al Academiei de Ştiinţe din New York, 1998

Membru corespondent (din 1998) şi titular (din 2002) al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere

Membru al Academiei de Ştiinţe al Republicii Albania, 2006

Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Macedoniei, 2006

Premiul „Bernier“ al Institutului Franţei, 1969

Premiul „Nicolae Bălcescu“ al Academiei Române, 1976

Premiul „Flacăra“, 1987

Premiul „Gottfried von Herder“ al Universităţii din Viena, 1993

Premiul „Nicolae Iorga“ al Centrului Internaţional Ecumenic pentru Dialog Spiritual, 1999

Înalte ordine de stat

- Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze, în grad de Cavaler, 1997
- Ordinul Național „Pentru Merit“ în grad de Mare Ofițer, 2000
- Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze, în grad de Comandor, 2003
- Ordinul „Crucea Moldavă“, 2003
- Cavaler al „Crucii Căzăceşti cu spade“, Ucraina, 2004
- Ordinul „Crucea Sf. Apostol Andrei“, 2004
- Cavaler al Ordinului Purtătorilor de Cruce ai Sfântului Mormânt, Ierusalim, 2004
- Comandor al Ordinului Militar de România, 2012


Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Oradea, 1998
- Universitatea de Arte din Cluj-Napoca, 2001
- Universitatea din Craiova, 2002
- Universitatea de Vest din Timişoara, 2002
- Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, 2004
- Universitatea „Ovidiu“ din Constanţa, 2006
- Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, 2008
- Universitatea „Valahia“ din Târgovişte, 2009
- Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad, 2009
- Universitatea „Danubius“ din Galaţi, 2010


Distincții

Medalia „A 300-a aniversare a Sankt Petersburgului“, Rusia, 2004


Cetățean de Onoare al Municipiului

- Cluj-Napoca, 2001
- Iași, 2018
- Bucureşti, 2019