Comunicat de presă
15 iunie 2022

Academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române,
ales membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei

Academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, a fost ales miercuri, 8 iunie 2022, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Alegerea a avut loc în cadrul Adunării Generale și a fost aprobată, prin vot secret, în unanimitate. Ceremonia de acordare a însemnleor va avea loc în luna noiembrie, la Chișinău, în Sala Azurie a AȘM.

Academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a transmis un mesaj de felicitare, în care arată:

„Cu sentimente de adâncă satisfacție și gratitudine, vă felicit cu ocazia alegerii dumneavoastră în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Susținerea unanimă a alegerii dumneavoastră din partea academicienilor Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul Adunării Geneale din 8 iunie 2022, a reconfirmat înalta apreciere a activității dumneavoastră științifice prestigioase, recunoscute nu numai în spațiul românesc, dar și în întreaga lume.

Cercetătorii din mediul academic-universitar din Republica Moldova vă sunt recunoscători pentru sprijinul pe care l-ați acordat pe parcursul deceniilor, pentru contribuția adusă la educarea tinerilor specialiști, care ulterior au devenit savanți ce au îmbogățit patrimoniul științific cu lucrări de incontestabilă valoare.“

Biroul de comunicare al Academiei Române