Eugen Ioan SIMION- Filolog, critic și istoric literar

1933 - 2022


Membru titular 1992
Membru corespondent 1991


Președinte al Academiei Române (1998-2006)
Preşedinte interimar al Academiei Române (octombrie 1997 – ianuarie 1998)
Vicepreşedinte al Academiei Române (1994-1998)
Președinte al Secției de filologie și literatură (din 2006)
Preşedinte al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, fundaţie de utilitate publică sub egida Academiei Române (din 1999)
Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (din 2006)


Discurs de recepție: „Laudă criticului român“, 21 decembrie 2005

Răspuns: acad. Viorel Barbu

Născut la 25 mai 1933 în Chiojdeanca (judeţul Prahova), într-o familie de moşneni cu ascendenţe (deducem din istoria orală a familiei) transilvănene. Studii la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel“ (devenit ulterior „I.L. Caragiale“) din Ploieşti, liceu care a dat 23 de membri ai Academiei Române.

Studii filologice (1952-1957) la Universitatea din Bucureşti. Doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti (1969) cu o teză despre E. Lovinescu – scepticul mântuit. Conducător ştiinţific: Şerban Cioculescu.

Debut în critica literară în 1960, în „Tribuna“ și „Gazeta literară“. Debut editorial cu Proza lui Eminescu (1964), volum distins cu premiul de critică literară al Uniunii Scriitorilor.

Experienţă profesională:

2006 – prezent: Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ al Academiei Române
1990-2007: Preşedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Din 2007 este preşedintele Comisiei de Filologie şi Literatură a Consiliului.
1999 – prezent: Preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă
1964-2006: Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
2006 – prezent: Profesor emerit, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
2006 – prezent: Director al „Revistei de Istorie şi Teorie Literară“
1992: Profesor invitat la École Normale Supérieure de Paris (Fontenay-aux-Roses)
1983 – prezent: Director al revistei de critică şi informaţie literară „Caiete critice“
1970-1973: Lector de limba română, Universitatea Paris IV – Sorbonne
1957-1963: Cercetător în colectivul „Eminescu“ condus de acad. Perpessicius.

Opera în limba română:

1964 Proza lui Eminescu, Editura pentru Literatură (ed. a II-a, 2018)

1965 Orientări în literatura contemporană, Editura pentru Literatură

1971 E. Lovinescu – Scepticul mântuit, Editura Cartea Românească (ed. a III-a, 2016)

1974-1989 Scriitori români de azi, vol. I-IV (1974, 1976, 1983, 1989), Editura Cartea Românească

1977 Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian, Editura Cartea Românească (ed. a VII-a, definitivă 2019)

1980 Dimineaţa poeţilor, Editura Cartea Românească (ed. a V-a, definitivă, 2014)

1982 Întoarcerea autorului, Editura Cartea Românească (ed. a V-a, definitivă, 2019)

1986 Sfidarea retoricii. Jurnal german, Editura Cartea Românească (ed. a II-a, definitivă, 2019)

1993 Moartea lui Mercuţio, Editura Nemira (ed. a III-a, definitivă, 2019)

1994 Convorbiri cu Petru Dumitriu, Editura Moldova (ed. a III-a 2019)

1995 Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, Editura Univers Enciclopedic (ed. a V-a, 2015)

1997-2000 Fragmente critice, vol. I-VI, Fundația „Scrisul Românesc“ și Editura Univers Enciclopedic

2001 Ficţiunea jurnalului intim, vol. I-III, Editura Univers Enciclopedic (ed. a III-a, Editura Tracus Arte, 2018)

2002 Genurile biograficului, vol. I-II, Editura Univers Enciclopedic, (ed. a III-a, Editura Tracus Arte, 2018)

2004 În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor, Editura Curtea Veche (ed. a III-a, definitivă, 2019)

2006 Tânărul Eugen Ionescu, Fundația Națională pentru Știință și Artă (ed. a III-a, 2012)

2010 Marin Preda. Portretul scriitorului îndrăgostit, Editura Semne (ed. a II-a, 2019)

2011 Ion Creangă: Cruzimile unui moralist jovial, Editura Princeps Edit (ed. a III-a, 2017)

2014 Cioran: O mitologie a nedesăvârşirilor, Editura Tracus Arte

2015 Alexandru Odobescu. Un romantic erudit şi anxios, iubitor de reverii clasicizate, Editura Muzeului Literaturii Române

2017 Posteritatea critică a lui E. Lovinescu, Editura Tracus Arte

Volume apărute în străinătate

1982 Imagination and Meaning. The Scholarly and Literay Worlds of Mircea Eliade, The Seaburg Press, New York (coautor)

1983 Élmények kora, vallomások kora. Párizsi napló

1984 Die Mitte der Welt: Aufsätze zu Mircea Eliade, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main (coautor)

1996 The Return of the Author, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, SUA

1996 Le Retour de l’Auteur, L’Ancrier Editeur, Franța

2001 Mircea Eliade: A Spirit of Amplitude, East European Monographs, Boulder, Distributed by Columbia University Press, New York

2004 Mircea Eliade, romancier, Éditions Oxus, Paris

2004 Umoranje demon teorije, Apostrof-Rading, Belgrad

2013 Le Jeune Eugène Ionesco, Editions L’Harmattan, Paris

2016 Cioran, une mythologie de l’inachevé, Editions Le Soupirail, Paris

2016 Rumunski Egzistencijalizam, Filip Visnjic, Belgrad

2018 Mladi Eugen Ionesko, Novi SAD, Serbia

2019 Cioran, Novi SAD, Serbia

Editor (selecţie)

1964 Eminescu. Proza literară (în colaborare)

1969-1982 E. Lovinescu: Scrieri, vol. I-IX

1971 De la T. Maiorescu la G. Călinescu. Antologia criticilor români, vol. I-II

1991-1992 Mircea Eliade: Proza fantastică, vol. I-V, cu un cuvânt înainte al autorului

Proiecte editoriale majore

Coordonator al proiectului de facsimilare integrală a Manuscriselor Mihai Eminescu, 38 vol., 2004-2009

Coordonator al Colecţiei Opere fundamentale, în format Pléiade. Lansată în anul 2000, această colecţie a ajuns, în 2019, la 250 de volume (ediţii critice integrale din autori români). Într-o proporţie covârşitoare, aceste volume au avut studii introductive, prefeţe ş.a. semnate de acad. Eugen Simion

Coordonator şi, în parte, autor al Dicţionarului General al Literaturii Române, vol. I-VII, 7.000 de fişe, realizat de institutele de cercetare ale Academiei Române. În pregătire, ediţia a II-a, din care au apărut, până în 2019 primele patru volume

Coordonator al Cronologiei vieţii literare româneşti, 28 de volume tipărite până în 2019

Coordonator şi, în parte, autor al Enciclopediei literaturii române vechi, 2018

Coordonator al proiectului "Prezervarea şi valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluţii digitale inteligente pentru extragerea şi sistematizarea de cunoştinţe (INTELLIT)", PNIII-P1-1.2-PCCDI-2017-0821/Nr. 54PCCDI/20I8 (martie 2018 – decembrie 2020)

Expert îndrumător pe termen lung – tutore îndrumător în cadrul Proiectului finanţat din FSE prin POSDRU cu titlul „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale“ – ID 59758 (iunie 2010 – mai 2013)

Membru al Academiei Regale de Ştiinţe şi Litere din Danemarca, 2003
Membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice din Franţa, 2004
Membru de onoare din străinătate al Academiei din Atena, Secția de Litere și Arte Frumoase, 2010
Membru al Academiei Regale Europene a Doctorilor din Barcelona, Spania
Membru al Academiei de Ştiinţe din Moldova
Membru al Academiei Europaea, Londra
Membru al Academiei de Ştiinţă şi Artă din Serbia, 2018

(selecţie)

Premiul Academiei Române, 1977

Premiul Uniunii Scriitorilor din România (de cinci ori)

Înalte ordine de stat

- Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Mare cruce
- Legiunea de Onoare a Franţei, în grad de Ofiţer<
- Ordinul brazilian „Crucea Sudului“
- Ordinul şi diploma daneză „Comandor de gr. I al ordinului Danebrog“
- Medalia de aur oferită de Preşedintele Republicii Serbia


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Al. Ioan Cuza“ din Iaşi
- Universitatea „Transilvania” din Braşov
- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
- Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
- Universitatea din Belgrad
- Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău)
- Universitatea „Politehnica“ din București