Mircea FLONTA - Filosofie


Membru titular 2021
Membru corespondent 1992

Născut în comuna Supur, județul Satu Mare, la 1 aprilie 1932.

Studii la liceele „Moise Nicoară“ (Arad), „Samuil Vulcan“ (Beiuș) şi „Gheorghe Șincai“ (Baia Mare). Studii universitare la Facultatea de Filosofie a Universității din Bucureşti, în perioada 1951-1955. În 1970 obține titlul de doctor în filosofie cu o teză de epistemologie genetică „Necesitate logică și necesitate fizică“.

Cadrul didactic al Facultății de Filosofie a Universităţii din Bucureşti: preparator (1955-1956), asistent (1956-1958), lector (1966-1969), conferențiar (1969-1990), profesor (1990-2002). Începând cu anul 2002 este profesor emerit al aceleiași facultăți.

A fost lector la Catedra de ştiinţe sociale a Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1958-1966).

Stagii de studii şi cercetare în RF Germania, ca bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt, în diferite perioade 1972-1973, 1986, 1991.

Volume

1969 Curs de teoria cunoaşterii, Universitatea din Bucureşti - Centrul de Multiplicare

1975 Adevăruri necesare? Studiu monografic asupra analicităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1985 Perspectivă filosofică şi raţiune ştiinţifică, Presupoziţii filosofice în ştiinţa exactă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1994 Cognitio. O introducere critică în problema cunoaşterii, Editura ALL

1994 Imagini ale ştiinţei, Editura Academiei Române

1998 Cum recunoaştem pasărea Minervei? Reflecţii asupra percepţiei filosofiei în cultura românească, Editura Fundaţiei Culturale Române

2005 Kant în lumea lui şi în cea de azi. Zece studii kantiene, Editura Polirom

2008 Gânditorul singuratic. Critica şi practica filosofiei la Ludwig Wittgenstein, Editura Humanitas

2010 Darwin şi dupǎ Darwin. Studii de filosofie a biologiei, Editura Humanitas

2012 20 de întrebǎri şi rǎspunsuri despre Immanuel Kant, Editura Humanitas

Coordonări şi editări de volume de studii

1971 Teorie şi experiment, în colaborare cu Al. Valentin, Editura Politică

1975 Epistemologia şi analiza logică a limbajului ştiinţei, Editura Politică

1982 Immanuel Kant. 200 de ani de la apariţia „Criticii raţiunii pure“, în colaborare cu Al. Boboc, R. Pantazi, I. Pârvu, Editura Academiei

1982 Teoria cunoaşterii ştiinţifice, în colaborare cu Şt. Georgescu şi I. Pârvu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1982 Lucian Blaga, Zum Wesen der rumänische Volkseele, Editura Minerva

1992 Filosoful-Rege?, Editura Humanitas

1998 Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Editura Universal Dalsi

1999 Teoria cunoașterii. Teme - texte - literatură, în colaborare cu C. Stoenescu și Gh. Ștefanov, Editura Universității din București

2000 Filosofia practică a lui Kant, în colaborare cu H.-K. Keul, Editura Polirom

2002 Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, în colaborare cu Gh. Ștefanov, Editura Polirom

2004 Introducere în teoria cunoașterii științifice, în colaborare cu G. Nagâț și Gh. Ștefanov, Editura Universității din București

2005 Religia şi societatea civilă, în colaborare cu H.-K.Keul şi J. Rüssen, Editura Paralela 45

2011 Darwin și gândirea evoluționistă, în colaborare cu L. Staicu și V. Iordache, Editura Pelican

2012 Metafizică și știință. Volum omagial Ilie Pârvu, în colaborare cu M. Dumitru și V. Mureșan, Editura Universității din București

2015 Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail-Radu Solcan, în colaborare E.M. Socaciu și C. Vică, Editura Universității din București

Traduceri

1981 Karl R. Popper, Logica cercetării, în colaborare cu Al. Surdu şi E. Tivig şi note la textul traducerii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1982 Lucian Blaga, Zum Wessen der rumänischen Volksseele, traducerea unor pasaje omise, Editura Minerva

1987 David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, în colaborare cu A.P. Iliescu şi Constanţa Niţă şi note la textul traducerii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1987 Immanuel Kant, Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept ştiinţă, în colaborare cu Th. Kleininger şi note la textul traducerii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1992 Albert Einstein, Cum văd eu lumea. O antologie, în colaborare cu I. Pârvu şi D. Stoianovici, şi note la textele traduse din Einstein, Editura Humanitas

1992 John Watkins, Teoria cunoaşterii şi politica, în volumul Filosoful-Rege?, Editura Humanitas

1993 Ludwig Wittgenstein, Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihanaliză şi credinţă religioasă, în colaborare cu A.P. Iliescu, Editura Humanitas

1993 Ludwig Wittgenstein, Caietul albastru, în colaborare cu M. Dumitru şi A.P. Iliescu, Editura Humanitas

1995 Ludwig Wittgenstein, Însemnări postume 1914-1951, în colaborare cu A.P. Iliescu, Editura Humanitas

1998 St. Toulmin, A. Janik, Viena lui Wittgenstein, traducere şi note, Editura Humanitas

1999 E. Martens, H. Schnädelbach, Filosofie. Un curs de bază, coordonarea traducerii şi traducerea capitolelor Filosofie, Ştiinţă şi Tehnică, Editura Ştiinţifică

1999 M. Flonta, C. Stoenescu, Gh. Ştefanov, Teoria cunoaşterii, traducerea textelor: Mircea Schlick, Trăire, cunoaştere, metafizică, K. R. Popper, Găleata şi reflectorul- două teorii ale cunoaşterii, A. J. Ayer, Propoziţii de bază, Editura Universităţii din Bucureşti

2001 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, în colaborare cu Mircea Dumitru, Editura Humanitas

2003 Moritz Schlick, Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică, traducere în colaborare cu Angela Teşileanu şi C. Stoenescu, Editura Pelican

2003 R. Schubert, Problema metaforei la Wittgenstein, traducere din germană, în volumul coordonat împreună cu Gh. Ştefanov, Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, Editura Polirom

2004 Ludwig Wittgenstein, Cercetări filosofice, traducere în colaborare cu Mircea Dumitru, Editura Humanitas

2004 M. Flonta, G. Nagâţ, Gh. Ştefanov, Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice. Prezentare tematică – Texte – Literatură, traducerea textelor: I. Copi, Experimente cruciale şi ipoteze ad-hoc, M. Planck, Sens şi limite ale ştiinţei exacte, I. Lakatos, Falsificarea şi metodologia programelor ştiinţifice de cercetare, Editura Universităţii din București

2005 Ludwig Wittgenstein, Despre certitudine, în colaborare cu I. Giurgea, Editura Humanitas

2005 Carmen Strungaru, R. Schubert (coord.), Ce putem învăţa despre oameni de la gâşte. 100 de ani de la naşterea lui Konrad Lorenz, traducerea textelor: N. Bischof, Atrage concluzii de la animal la om. Konrad Lorenz şi psihologia, G.Vollmer, În spatele oglinzii. Konrad Lorenz - părintele teoriei evoluţioniste a cunoaşterii și R. Schubert, Despre a priori în cunoaştere la Immanuel Kant şi Konrad Lorenz

Membru al Societății Române de Filosofie Analitică
Membru al Comitetului de Istorie şi Filosofie a Știinţei al Academiei Române

Premiul „Simion Bărnuţiu“ al Academiei Române, 1982

Premiul Revistei „Cuvântul“, 2005

Premiul Societăţii „Lucian Blaga“, 2006

Premiul „Cărţii 2012“ al Asociaţiei Editorilor din România

Profesor Bologna, 2015