SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Ligia-Mihaela LIVADĂ-CADESCHI
(domeniul Istorie)

Luni, 20 noiembrie 2017, orele 12:00, va avea loc, la sediul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, şedinţa publică pentru susţinerea tezei de abilitare cu tema: CEZURĂ ŞI TRANSFORMARE. ROMÂNIA DE LA DICTATURA REGALĂ LA CEAUŞISM: SURSE, TEME, DIRECŢII, elaborată de dr. ANTON MIOARA

Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitarea este alcătuită din:
Preşedinte: LEUŞTEAN Lucian - Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Membri: MILOIU Silviu - Universitatea ,,Valahia”, Târgovişte
              MÜLLER Florin - Universitatea din Bucureşti

Membri supleanți: BOLOVAN Ioan -Universitatea ,,Babeş - Bolyai”, Cluj-Napoca
                              ENACHE George Lucian - Universitatea ,,Dunărea de Jos”, Galaţi

Teza de abilitare se află depusă la secretariatul Institutului Nicolae Iorga, precum și pe site-ul Institutului

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română