SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Mihai Cristian VASILE (domeniul Istorie)

  • Anunț susținere publică teză de abilitare

Joi, 4 aprilie 2019, ora 12.00, va avea loc, la sediul Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București, B-dul Aviatorilor nr. 1, sector 1 - în sala de şedinţe, susţinere publică a tezei de abilitare din domeniul Istorie cu titlul: „Politicile culturale comuniste în România postbelică: Surse, direcţii de cercetare, periodizare“, elaborată de dr. Mihai-Cristian VASILE

Comisia pentru susţinerea tezei de abilitare - validată de către Consiliul general al CNATDCU în reuniunea din 28.02.2019, comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 27820/04.03.2019 şi înregistrată la Academia Română cu nr. 874/11.03.2019 - este alcătuită din:

Preşedinte: Prof. Dr. Bogdan MURGESCU, Universitatea din București
Membri: Prof. Dr. Laurenţiu VLAD, Universitatea din București
              Prof. Dr. Silviu-Marian MILOIU, Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Membri supleanți: CS II dr. Mioara ANTON, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română
                              Prof. dr. Mihai Sorin RĂDULESCU, Universitatea din Bucureşti

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română