SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Mirela-Clementina PANAIT (domeniul Economie)

  • Anunț susținere publică teză de abilitare

Luni, 27 ianuarie 2020, ora 13:00, va avea loc la Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, din Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj 1, Sala 1357, susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul ”Creşterea economică sub semnul dezvoltării durabile: limite, provocări şi controverse”, de către doamna Dr. PANAIT Mirela-Clementina.

Componenţa comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 13.12.2019, comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei si Cercetarii cu nr. 42234/17.12.2019 şi înregistrată la Academia Română cu nr. 5646/24.12.2019, este următoarea:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Valentina VASILE, Institutul de Economie Naţională al Academiei Române
Membri: Prof.univ.dr. Adriana Grigorescu, Scoala Națională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
              Prof. univ. dr. Emilia Tiţan , Academia de Studii Economice din Bucureşti

Membru supleant: Prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman, Academia de Studii Economice din Bucureşti

spacer
Copyright © 2013 Academia Română