SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Simona MOAGĂR-POLADIAN
(domeniul Economie)

  • Anunț susținere publică teză de abilitare

Joi, 30 ianuarie 2020, ora 10:00, va avea loc la Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, din Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sala „Luxemburg”, susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul ”Studies on international trade in services and financial systems: A focus on Central and Eastern European countries”, de către doamna Dr. Simona MOAGĂR-POLADIAN.

Componența comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 13.12.2019, comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu nr. 42234/17.12.2019 și înregistrată la Academia Română cu nr. 5646/24.12.2019, este următoarea:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Valentina VASILE, Institutul de Economie Națională al Academiei Române
Membri: Prof. univ. dr. Alin Marius ANDRIEŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
              Prof. univ. dr. Rodica Milena ZAHARIA, Academia de Studii Economice din București

Membru supleant: m.c. al Academiei Române Valeriu-Ioan FRANC, Institutul Național de Cercetări Economice

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română