SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Henrieta Anisoara SERBAN (domeniul Filosofie)

  • Anunțul privind susținerea publică a tezei de abilitare

Vineri, 06.12.2019, ora 11.00, va avea loc, în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, Departamentul de Filosofie, din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, Sala de Consiliu (Aripa Vest, etaj 2), susţinerea tezei de abilitare a domnului dr. Anişoara Henrieta ŞERBAN, cu titlul „PARADIGMELE DIFERENȚEI”. CONCEPTUALIZĂRI ȘI VALORIFICĂRI ALE RELAȚIEI DINTRE PRAGMATISM ȘI NEOPRAGMATISM”.

Componenţa comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 25.10.2019 - comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 39728/30.10.2019 şi înregistrată la Academia Română cu nr. 4869/08.11.2019 - este următoarea:

Preşedinte: Acad. Alexandru Boboc, Universitatea Bucureşti
Membri: Prof.univ.dr. Constantin Aslam, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
              Prof.univ.dr. Viorel Cernica, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română

Membri supleanți: Prof.univ.dr. Savu Totu, Universitatea Bucureşti
                              Dr. Marius-Daniel Dobre C.Ş. I, habilitat, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română

 

 

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română