SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Contact | mmmmmmmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Florin-Leontin ABRAHAM (domeniul Istorie)

  • Anunț susținere publică teză de abilitare

Joi, 12 septembrie 2019, ora 11:30, va avea loc la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, din Calea 13 Septembrie, nr. 13, susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul ”Totalitarismul: realitate istorică, ideologie, istoriografie”, domeniu de abilitare Istorie, de către domnul Dr. Florin-Leontin ABRAHAM.

Componenţa comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 18.07.2019, comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 35535/23.07.2019, înregistrată la Academia Română cu nr. 3312/31.07.2019, este următoarea:

Președinte: Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Membri: Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Membri: Prof. univ. dr. Florin MULLER, Universitatea din Bucureşti
Membru supleant: Prof. univ. dr. Sorin RADU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română