Actualitate

2024-07-18

Sesiunea omagială „Acad. Ioan Anton, 100 de ani de la naștere“

CITEȘTE

2024-07-02

Romania at the Smithsonian Folklife Festival 25th Anniversary Celebration – 1999-2024

CITEȘTE

2024-06-27

Conferința „Grigore ANTIPA – fondatorul unor institute de cercetări științifice și al dioramelor din muzeul care îi poartă numele“

CITEȘTE

2024-06-26

Sesiunea aniversară „Academicianul Victor Voicu, la 85 de ani“

CITEȘTE

2024-06-25

Eveniment aniversar „Acad. Athanase Joja, 120 de ani de la naștere“

CITEȘTE

2024-06-25

ROMJIST, locul I în România în clasamentul Clarivate Analytics 2023

CITEȘTE

2024-06-20

Conferința „Reflecțiile unui inovator“

CITEȘTE

2024-06-20

Rezultatul selecției dosarelor, programul Academia Română în dialog cu tinerii

CITEȘTE

2024-06-20

Dr. ing. Dorin Comaniciu, membru de onoare al Academiei Române, a conferențiat la simpozionul Healthcare Business International (HBI) 2024 din Londra

CITEȘTE

2024-06-18

Conferința „Noua religie a lui Abraham Abulafia“

CITEȘTE

2024-06-15

Conferința „Despre adevăr în știință, filosofie, religie și simțul comun“

CITEȘTE

2024-06-14

Conferință anuală „David Emmanuel“: Prof. Daniel Tătaru, „Soluţii globale pentru ecuaţii dispersive neliniare“

CITEȘTE

2024-06-12

Sesiunea de comunicări științifice „100 de ani de la primul Congres Național de Chimie“

CITEȘTE

2024-06-12

Aniversare UNESCO. Ana ASLAN – 50 de ani în Academia Română

CITEȘTE

2024-06-11

Un volum de 4 stele cu autori membri ai Academiei Române: „Hipertensiunea și insuficiența cardiacă. Epidemiologie, mecanisme și tratament“

CITEȘTE

2024-06-07

Simpozion „Direcții moderne în chimia materialelor“ / „Modern Directions in Materials Chemistry“

CITEȘTE

2024-06-07

Alexandrina Cernov – In memoriam (24 noiembrie 1943 – 5 iunie 2024)

CITEȘTE

2024-06-03

Academician Maya Simionescu, pe locul întâi în clasamentul Best Scientists for 2024 în domeniul biologie și biochimie în România realizat de Research.com

CITEȘTE

2024-05-30

Conferința „Folclorul, factor identitar și mijloc de coeziune socială“

CITEȘTE

2024-05-28

Sesiunea științifică „Bicentenarul nașterii lui Avram Iancu – Eroul, contemporanii, epoca“

CITEȘTE

2024-05-28

Conferinţa „Matematica în era învăţării automate“

CITEȘTE

2024-05-22

Conferința „Minți posibile, promisiuni și limite ale inteligenței artificiale“, acad. Mircea Dumitru

CITEȘTE

2024-05-22

Discursul de recepție „Istoria limbii române și nevoia permanentă de limbă literară“, acad. Gheorghe Chivu

CITEȘTE

2024-05-22

Conferința „Is there an LLM (Large Language Model) challenge for Linguistics? Or is there a Linguistics challenge for LLMs?“, prof. univ. David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology

CITEȘTE

2024-05-20

Conferința „Cum comunică celulele?“

CITEȘTE

2024-05-15

Lansarea volumului „Bolile neurodegenerative“

CITEȘTE

2024-05-13

Calendarul evaluării dosarelor pentru bursele elevilor performanți, anul școlar 2024-2025

CITEȘTE

2024-05-09

Crearea Centrului Regional al Academiei Europaea sub coordonarea Academiei Române

CITEȘTE

2024-05-08

Proiectul național românesc în orizontul secolului 21: reinterpretări și reevaluări la centenarul publicării lucrării Istoria civilizației române moderne de Eugen Lovinescu

CITEȘTE

2024-05-08

Conferința „Consolidarea spațiului științific românesc în context european“

CITEȘTE

2024-04-26

Păduri pe nisipuri - Perdele forestiere pe terenurile agricole ale Academiei Române

CITEȘTE

2024-04-24

Conferința „Citatul, autocitatul și colajul în compoziția muzicală“

CITEȘTE

2024-04-24

Lansarea volumului „Hypertension and Heart Failure“, Editura Springer, ediția a II-a, 2023

CITEȘTE

2024-04-24

Institutul de Sociologie al Academiei Române: Serie de conferințe despre violența letală în România

CITEȘTE

2024-04-22

„Kant 300“ – Conferinţă internaţională

CITEȘTE

2024-04-18

Conferința „Biblioteca Academiei Române ‒ tezaur cultural și științific“

CITEȘTE

2024-04-17

Conferința tinerilor cercetători din şcolile de chimie bucureştene – ediția I

CITEȘTE

2024-04-16

Lansarea volumului „Andrei Rădulescu – Corespondență“

CITEȘTE

2024-04-15

O după amiază la Fundație: Evocare Fănuș Neagu

CITEȘTE

2024-04-11

Discursul de recepție „Mărturii și modele ale cercetătorului în halat de laborator“, acad. Lucia-Doina POPOV

CITEȘTE

2024-04-09

„Transplantul de organe: trecut, prezent, viitor“ – prof.univ.dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române

CITEȘTE

2024-04-09

Prof.dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române, ales Honorary Fellow al Asociației Americane de Chirurgie

CITEȘTE

2024-04-04

Ziua Academiei Române – 158 de ani

CITEȘTE

2024-04-04

Academia Română – parteneriat științific cu academiile de ramură

CITEȘTE

2024-03-29

Masă rotundă „Principiul divergenței și cel al selecției naturale la Charles Darwin“

CITEȘTE

2024-03-28

Conferința „Urmuz — inimitabilul înainte-mergător“

CITEȘTE

2024-03-28

Simpozion „Academician Nicolae Cajal“ (28-29 martie 2024)

CITEȘTE

2024-03-27

Proiecția-dezbatere „Autori și copiști ai muzicii de tradiție bizantină în manuscrise din România“

CITEȘTE

2024-03-26

Sculptura Cap de copil de Constantin Brâncuși, expusă la Paris

CITEȘTE

2024-03-21

Conferința „De la cartela perforată la inteligența artificială: izbânzi și paradigme“

CITEȘTE

2024-03-21

APEL de înscriere la burse pentru elevii performanți, anul școlar 2024-2025

CITEȘTE

2024-03-20

Alegeri la Academia Română. Membri corespondenți și membri de onoare

CITEȘTE

2024-03-14

Academicienii Ioan Dumitrache și Dumitru Murariu, aleși membri de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei

CITEȘTE

2024-03-11

Bursă de excelență „Acad. Nicolae Cajal“ – rezultatul evaluării

CITEȘTE

2024-03-08

Conferința „Il ruolo dell’Accademia Romena nell’ambito europeo“ susținută de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române

CITEȘTE

2024-03-04

Bursă de excelență „Acad. Nicolae Cajal“ – apel de înscriere
Termen de depunere: 4 martie 2024

CITEȘTE

2024-02-29

Proiecția-dezbatere „Ilustrație și politică editorială în revistele de teatru din România“

CITEȘTE

2024-02-22

Conferința „Brâncuși sau despre sublim“

CITEȘTE

2024-02-21

Conferința „Adevărul actorului. Firescul, haina actorului român“

CITEȘTE

2024-02-20

Sesiunea „Memento Academician Răzvan Theodorescu“

CITEȘTE

2024-02-20

„Istoria civilizației române moderne“ de Eugen Lovinescu. Dezbatere la centenarul publicării

CITEȘTE

2024-02-08

A doua conferință a studenților doctoranzi din Institutul de Biochimie al Academiei Române

CITEȘTE

2024-02-06

Lansarea volumului „Misterul Mussolini. Omul. Provocările. Eșecul“

CITEȘTE

2024-02-01

Sesiunea aniversară „Nicolae Breban – 90“

CITEȘTE

2024-02-01

Prof. univ. dr. Irinel Popescu a primit titlul de membru asociat din străinătate al Academiei Naționale de Medicină din Franța

CITEȘTE

2024-01-30

Conferința „Copiii și tehnologia digitală: între panici morale și optimism tehnofil“

CITEȘTE

2024-01-23

Unirea Principatelor Române sărbătorită în cadrul Academiei Române

CITEȘTE

2024-01-15

Competiţia EFNIL „Master Thesis“ 2024

CITEȘTE

2024-01-15

Ziua Culturii Naționale

CITEȘTE

2024-01-11

Conferințele DALLES ale Academiei Române - Sărbătorile iernii

CITEȘTE

2024-01-09

Proiecte ale cercetătorilor din Academia Română finanțate în cadrul PNRR-III-C9-2023 – I8

CITEȘTE

2024-01-09

„Istoria tehnologiei și industriei românești“ publicată de acad. Dorel Banabic la Editura Springer

CITEȘTE

2023-12-18

Simpozion „Academicianul Cristian HERA la 90 de ani“

CITEȘTE

2023-12-14

Sesiune omagială „75 de ani de la înființarea a trei instituții de cercetare și editare academică“

CITEȘTE

2023-12-13

Simpozion Gheorghe Spacu – 140 de ani de la naștere

CITEȘTE

2023-12-07

Conferința „Trei decenii de UE (1993–2023). O construcție politico-juridică, o comunitate de valori, o identitate culturală“

CITEȘTE

2023-12-07

Ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române - 2021

CITEȘTE

2023-12-05

Granturile Academiei Române, ediția 2023. Stimularea excelenței în cercetare

CITEȘTE

2023-11-29

Proiecția-dezbatere „Veneția sau Istanbul? O nouă privire asupra surselor arhitecturii rezidențiale brâncovenești“

CITEȘTE

2023-11-28

Conferința „Vasile Pârvan. Profilul unui savant scriitor“

CITEȘTE

2023-11-28

Conferința-dezbatere „Ceramica de Horezu - meșteșug, cultură, artă“

CITEȘTE

2023-11-24

Dezbatere publică „Al patrulea val: România în fața revoluției tehno-economice a secolului XXI“

CITEȘTE

2023-11-23

Conferințele DALLES ale Academiei Române
Durerea, de la Aristotel şi Descartes la Teoria controlului porţii

CITEȘTE

2023-11-22

Conferința națională „Comunismul românesc“, ediția a XII-a

CITEȘTE

2023-11-16

Al 44-lea Simpozion Științific Anual al Institutului de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu“ și A 40-a Sesiune Științifică Anuală a Societății Române de Biologie Celulară

CITEȘTE

2023-11-15

Conferință cu public „În avangarda științelor vieții: neuroștiința și genomica“

CITEȘTE

2023-11-10

Conferința-dezbatere „Unde se află (1990-2023) și încotro se îndreaptă agricultura României (orizont 2050)“

CITEȘTE

2023-11-09

Workshop și lansare de carte „Imunizarea. Controversele vaccinurilor“

CITEȘTE

2023-11-09

Sesiune comemorativă - 75 de ani de la epurarea a 114 membri ai Academiei Române

CITEȘTE

2023-11-07

Conferința internațională „Dimitrie Cantemir – 350“

CITEȘTE

2023-11-07

Conferința științifică a doctoranzilor din cadrul Școlii doctorale de istorie și arheologie a SCOSAAR – ediția I

CITEȘTE

2023-11-06

Conferința internațională „Biotec pentru deceniul 2030 – realizări, priorități și urgențe“

CITEȘTE

2023-11-02

Sesiune comemorativă „Academicianul Dan Berindei – 100 de ani de la naștere“

CITEȘTE

2023-10-27

Conferința anuală a European Federation of National Institutions for Language – EFNIL, ediția XX

CITEȘTE

2023-10-26

Proiecția-dezbatere „Imaginea femeii în arta românească a secolului al XIX-lea“

CITEȘTE

2023-10-26

The 3rd International Conference on Neuroscience, Neuroinformatics, Neurotechnology and
Neuro-Psycho-Pharmacology

CITEȘTE

2023-10-25

Lansare de carte: „Mitropolitul Andrei Șaguna. O Biografie culturală“, de Mircea-Gheorghe Abrudan

CITEȘTE

2023-10-25

Alegeri la Academia Română.
Membri corespondenți

CITEȘTE

2023-10-24

Conferința „Miracolul vocii umane“

CITEȘTE

2023-10-24

Lansare-dezbatere „The Algorithm of the Holocaust: Man-Beast Reversibility“

CITEȘTE

2023-10-23

Expoziție în cadrul Salonului Național de Artă Contemporană. Tema: „Supraviețuire“

CITEȘTE

2023-10-20

Atelierele „Brăiloiu“, sesiune științifică internațională

CITEȘTE

2023-10-19

Conferințele DALLES ale Academiei Române Omul și societatea supertehnologizată

CITEȘTE

2023-10-18

Lansare de carte: „Istoria Bibliotecii Academiei Române“, vol. al II-lea

CITEȘTE

2023-10-17

Simpozion omagial „Acad. Marius Porumb – 80“

CITEȘTE

2023-10-13

Simpozion internațional „Iuliu Barasch“ – ediția I

CITEȘTE

2023-10-10

Simpozion și expoziție „Fericitul Vladimir Ghika – desenator, constructor de carte“

CITEȘTE

2023-10-10

Sesiune festivă la Academia Română: trei decenii de la înființarea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului

CITEȘTE

2023-10-10

Conferința internațională „«Lumina vine din Occident!» Politicile migrației est-europene în timpul Războiului Rece“

CITEȘTE

2023-10-05

Simpozion omagial Ciprian Porumbescu

CITEȘTE

2023-10-05

Academia Română condamnă orice propagandă în spațiul universitar

CITEȘTE

2023-10-04

Alegeri la Academia Română

CITEȘTE

2023-09-28

Conferințele DALLES ale Academiei Române - „Este româna «mama limbii latine»?“

CITEȘTE

2023-09-28

Simpozionul academic internațional „Penser l’Europe“, ediția a XX-a. Ediție dedicată acad. Eugen Simion, inițiatorul și mentorul Seminarului „Penser l’Europe“

CITEȘTE

2023-09-27

Simpozionul „Credința noastră, viața noastră. In Memoriam Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici“

CITEȘTE

2023-09-25

Conferința Internațională de Chimie Fizică – ROMPHYSCHEM

CITEȘTE

2023-09-21

Proiecția-dezbatere „Transilvania International Film Festival (TIFF) în circuitul festivalier mondial.
Festivalul Noului Cinema Românesc“

CITEȘTE

2023-09-19

Respectarea unui testament: aducerea, după opt decenii, a osemintelor marelui colecționar Constantin Orghidan la Cimitirul Bellu din București

CITEȘTE

2023-09-13

Academician Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, a susținut o prelegere invitată la prestigioasa conferință europeană EuChemS 2023

CITEȘTE

2023-09-12

Conferinţă organizată cu ocazia vizitei dr. Yeadong Kim, președinte al Scientific Committee on Antarctic Research – SCAR

CITEȘTE

2023-09-09

Conferință susținută la Milano de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în cadrul anului omagial „Dimitrie Cantemir“

CITEȘTE

2023-09-04

Deschiderea lucrărilor celui de-al X-lea Congres Internațional de Dialectologie și Geolingvistică

CITEȘTE

2023-09-01

21 de elevi și studenți performanți vor primi bursa de merit a Academiei Române

CITEȘTE

2023-08-31

Ziua Limbii Române – ședință festivă comună a Academiei Române și a Academiei de Științe a Moldovei

CITEȘTE

2023-08-29

Expoziția de arte decorative „Formă. Textură. Culoare“

CITEȘTE

2023-08-20

In memoriam
Prof.univ.dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici

CITEȘTE

2023-08-16

Elogii potrivite cuvintelor din limba română
Interviu cu Dr. Adina Dragomirescu, director al Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“

CITEȘTE

2023-08-01

Bursele „Șerban Papacostea“ și „Nicolae Cajal“ și premiul „Prof. Alexandru Avram“. Apel de înscriere

CITEȘTE

2023-07-31

12 olimpici bursieri ai Academiei Române participă la Școala de vară „Sub semnul istoriei“ – ediția a II-a

CITEȘTE

2023-07-25

Conferința „Etnologia războiului. Perspective contemporane“

CITEȘTE

2023-07-25

Comunicarea „Planificarea și piața în politica economică a regimului Ceaușescu: a doua jumătate a anilor ’60 – începutul anilor ’70“

CITEȘTE

2023-07-17

Valentin Gheorghiu – In memoriam (1928-2023)

CITEȘTE

2023-07-10

Expoziția „Ready, Start, Go!“

CITEȘTE

2023-07-07

Academician Mircea Dumitru a susținut în perioada 1-6 iulie 2023 două conferințe de înalt nivel științific

CITEȘTE

2023-07-06

Constantin Bălăceanu Stolnici la 100 de ani. Sesiune aniversară și lansare de carte

CITEȘTE

2023-07-06

Conferința anuală „David Emmanuel“

CITEȘTE

2023-06-29

Conferințele DALLES ale Academiei Române. SĂRBĂTORILE VERII – Între holda verde și recoltare

CITEȘTE

2023-06-29

Al 10-lea Congres al Matematicienilor Români

CITEȘTE

2023-06-21

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în vizită la Palatul Elisabeta

CITEȘTE

2023-06-19

Comunicat de presă privind aprobarea derogărilor pentru specia urs, în interesul sănătății și securității publice

CITEȘTE

2023-06-18

Academician Cornel Țăranu (1934-2023) – In memoriam

CITEȘTE

2023-06-16

Barbu Brezianu, un cronicar călinescian. Contribuții la istoria muzicii românești

CITEȘTE

2023-06-13

Conference „Health, Environment and SustainableDevelopment: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World“

CITEȘTE

2023-06-09

In memoriam Academician Vasile Tonoiu
(3 februarie 1941 – 9 iunie 2023)

CITEȘTE

2023-06-08

Conferințele DALLES ale Academiei Române
TERRA – Planeta locuită. Provocări climatice și crize energetice în secolul XXI

CITEȘTE

2023-06-08

Bursă de cercetare postdoctorală „Maya și Nicolae Simionescu“ – 2023

CITEȘTE

2023-06-07

Conferința „Carol al II-lea al României. Un rege controversat“

CITEȘTE

2023-06-06

In memoriam Academician Marius Sabin Peculea
(13 aprilie 1926 – 4 iunie 2023)

CITEȘTE

2023-05-31

Prof.univ.dr. Maria Dorobanțu, membru corespondent al Academiei Române, aleasă membru al Academiei Europaea

CITEȘTE

2023-05-31

10 ani de Lectorat de limba română la Oxford – Seminar și expoziție de carte românească –

CITEȘTE

2023-05-26

Simpozion internațional „Eugen Simion 90“

CITEȘTE

2023-05-25

Conferința Constituția României Mari (1923–2023) „Proiect de țară întregită, viitor democratic și european“

CITEȘTE

2023-05-25

Colocviul internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării“

CITEȘTE

2023-05-24

Conferința „Fundamentele etice ale democrațiilor liberale“

CITEȘTE

2023-05-24

Sesiunea omagială „Academician Radu VOINEA, 100 de ani de la naștere“

CITEȘTE

2023-05-23

Conferința „România spre viitor. Un secol de istorie, de la Constituția din 1923 până în zilele noastre“

CITEȘTE

2023-05-18

Sesiune științifică „Alexandru Ioan Cuza – 150 de ani de la moarte“

CITEȘTE

2023-05-18

Proiecția-dezbatere „Predica lui Pseudo-Amfilohie din Iconium despre circumcizie și implicațiile ei iconografice în Moldova de la finele secolului XV“

CITEȘTE

2023-05-17

Conferința națională „Sănătatea familiei și natalitatea“

CITEȘTE

2023-05-16

Sesiune omagială Jacques Elias (1844-1923)

CITEȘTE

2023-05-09

Centru Suport pentru îndrumarea cercetătorilor în scrierea și depunerea de proiecte în domeniul mediului, înființat de Institutul de Economie Mondială al Academiei Române

CITEȘTE

2023-05-09

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași

CITEȘTE

2023-05-04

Conferința „Rolul ARN non-codante în cancer. Povestea unei descoperiri“

CITEȘTE

2023-04-27

Proiecția-dezbatere „Prețul celui prețuit...“ – Icoane rusești în spațiul românesc în secolele XVII-XVIII

CITEȘTE

2023-04-26

Conferința „Povestea celulei – o lecție de viață“

CITEȘTE

2023-04-26

Acad. Ionel Haiduc, Doctor Honoris Causa al Universității din București

CITEȘTE

2023-04-24

Parteneriat pentru acordarea premiului „Prof. Alexandru Avram“

CITEȘTE

2023-04-20

Conferința „Paștele creștin și Paștele evreiesc – asemănări și diferențe“

CITEȘTE

2023-04-20

Vernisaj expoziția „Trei decenii de memorie. Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei“

CITEȘTE

2023-04-06

Sesiunea aniversară „Academician Octavian Lazăr Cosma la 90 de ani“

CITEȘTE


2023-03-30

Proiecția-dezbatere „Pălării feminine în perioada La Belle Epoque: frumusețe și reprezentare“

CITEȘTE

2023-03-30

La cérémonie solennelle à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Emmanuel de Martonne

CITEȘTE

2023-03-30

Expoziția „Urmuz în arta grafică internațională“

CITEȘTE

2023-03-21

Conferința „Ludwig van Beethoven și Marea Fugă op.133“

CITEȘTE

2023-03-21

Prima conferință COST CA21153 „Network for implementing multiomics approaches in atherosclerotic cardiovascular disease prevention and research (AtheroNET)

CITEȘTE

2023-03-16

Conferința „Medicina bazată pe dovezi – concepte, abordări și consecințe pentru medic și pacient“

CITEȘTE

2023-03-16

Conferință științifică „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente“

CITEȘTE

2023-03-15

APEL de înscriere la burse pentru elevii performanți
Termen: 15 martie 2023

CITEȘTE

2023-03-10

Romania-Japan Bilateral Workshop „Promoting future interdisciplinary research on landslides disaster risk reduction in the Vrancea Seismic Region“

CITEȘTE

2023-03-09

Expoziția „Presa românească. Între tradiție și modernitate“

CITEȘTE

2023-02-25

In memoriam Mihai Șora, membru de onoare al Academiei Române
(7 noiembrie 1916 – 25 februarie 2023)

CITEȘTE

2023-02-25

In memoriam Mihai Șora, membru de onoare al Academiei Române
(7 noiembrie 1916 – 25 februarie 2023)

CITEȘTE

2023-02-23

Conferința „Mărțișor – tradiții și practici de primăvară“

CITEȘTE

2023-02-23

Proiecția-dezbatere „Dirijorul George Georgescu – o carieră internațională în documente inedite“

CITEȘTE

2023-02-22

Conferința „Ce știm astăzi despre schimbarea în limbă?“

CITEȘTE

2023-02-15

Expoziția „Oltenia de acum un secol în fotografiile Al. Tzigara-Samurcaș“

CITEȘTE

2023-02-06

Academician Răzvan Theodorescu - In memoriam

CITEȘTE

2023-02-03

Sesiune comemorativă „Iuliu Maniu, un patriot în slujba Țării“

CITEȘTE

2023-01-30

Conferința „Pons Constantini redivivus. Podul peste Dunăre între Oescus și Sucidava“

CITEȘTE

2023-01-21

In memoriam Georges Banu

CITEȘTE

2023-01-19

Conferința „De la Euclid la Einstein: 2000 de ani de geometrie“

CITEȘTE

2023-01-19

Proiecția-dezbatere „George Catlin. De la un tepee indian la un palat regal“

CITEȘTE

2023-01-19

Deschiderea oficială a ciclului „Conferințele Dalles ale Academiei Române“

CITEȘTE

2023-01-17

Expoziție „Dimitrie Cantemir – 350 de ani de la naștere“

CITEȘTE

2023-01-12

Ziua Culturii Naționale

CITEȘTE

2023-01-03

Academician Dumitru Radu Popescu - In memoriam

CITEȘTE

2022-12-14

Lansarea Barometrului Vieții Religioase, ediția decembrie 2022

CITEȘTE

2022-12-14

Proiecția-dezbatere „PASSIONSSPIELE – Un spectacol de tradiție la Obeammergau“

CITEȘTE

2022-12-13

Prof. univ. dr. Maria Dorobanțu a primit însemnele de membru asociat al Academiei de Medicină din Franța

CITEȘTE

2022-12-09

Conferința dr. Dorin Comaniciu „Inteligența artificială în medicină. De la diagnosticare la terapia de precizie“

CITEȘTE

2022-12-09

Conferința „Hadronterapia şi medicina nucleară teragnostică în România. Centrul Integrat de Oncologie“

CITEȘTE

2022-12-08

Symposium „43 years on the never-ending road of cardiovascular discoveries“
Annual Scientific Symposium with International Participation under the Aegis of the Romanian Academy

CITEȘTE

2022-12-07

Lansare de carte
Manualul universitar „Handbook of Neurocriminology“

CITEȘTE

2022-12-07

Ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române - 2020

CITEȘTE

2022-12-05

Expoziția aniversară „arh. Romeo Belea – 90 de ani“

CITEȘTE

2022-12-05

Apel Competiţia EFNIL pentru studenți: „Master Thesis“ 2023

CITEȘTE

2022-11-28

Conferința națională „Artele vizuale și arhitectura între două revoluții (1848-1989) – O perspectivă locală“

CITEȘTE

2022-11-24

Conferință prof. univ. Cătălin Vasilescu
Cum e cu putință ceva nou în chirurgie?

CITEȘTE

2022-11-22

Conferința științifică internațională „George Emil Palade, părintele biologiei celulare moderne“

CITEȘTE

2022-11-18

Masa rotundă „O operă celebră: Ecorșeul Brâncuși – Gerota“

CITEȘTE

2022-11-17

„Actualitatea patrimoniului științific și de explorare al lui Emil G. Racoviță“

CITEȘTE

2022-11-10

Simpozionul „Din istoria vechilor săli de teatru și de cinema ale capitalei“

CITEȘTE

2022-11-09

Comemorarea membrilor și donatorilor Academiei Române

CITEȘTE

2022-11-04

Expoziție „Însemnări din carnetul unui pictor“ – Donația Corneliu Baba către Biblioteca Academiei Române

CITEȘTE

2022-11-02

Conferință dr. Mircea Iliescu: „Știința pentru toți în epoca postgenomică“

CITEȘTE

2022-11-01

Cinci decenii de relații istoriografice româno-maghiare

CITEȘTE

2022-10-31

Programul de mobilitate pentru tinerii cercetători, lansat de Academia Austriacă de Științe

CITEȘTE

2022-10-28

Conferința internațională „Orientări noi în agricultură și silvicultură“

CITEȘTE

2022-10-28

Contraamiralul argentinian Marcelo Cristiano Tarapow vorbește despre Emil Racoviță și expedițiile antarctice la Academia Română

CITEȘTE

2022-10-27

Conferințele internaționale Synergies in Communication și Future of Europe, o imagine a colaborării dintre Academia Română, prin Secția de științe economice, juridice și sociologie, și Academia de Studii Economice din București

CITEȘTE

2022-10-26

Alegeri la Academia Română. Membri corespondenți

CITEȘTE

2022-10-25

Discursul de recepție „Sociologia și visul României“, acad. Cătălin Zamfir

CITEȘTE

2022-10-25

Simpozion „Academicianul Horia Hulubei, părintele Programului Nuclear Energetic Național“

CITEȘTE

2022-10-20

Proiecția-dezbatere „Mănăstirile Moldovița și Sucevița – apoftegmele părinților pustiei din pictura murală“

CITEȘTE

2022-10-19

Lansare de carte: „Iuliu Barasch. Un iluminist evreu în Țara Românească“

CITEȘTE

2022-10-18

Sesiunea științifică „Centenarul Încoronării“

CITEȘTE

2022-10-13

Expoziția „Centenarul încoronării regilor întregitori de țară – 1922-2022“

CITEȘTE

2022-10-07

Zilele Academice Clujene – ediția a XXXV-a

CITEȘTE

2022-10-06

Lansare de carte „Istoria Bibliotecii Academiei Române“, vol. I: 1867-1885

CITEȘTE

2022-10-05

Anton Zeilinger, membru de onoare al Academiei Române, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 2022

CITEȘTE

2022-10-04

Sesiune aniversară „Academician Ioan-Ioviț Popescu – 90 de ani“

CITEȘTE

2022-09-28

Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România – Ciclu de conferințe consacrat centenarului Constituției din 1923 –

CITEȘTE

2022-09-22

120 de ani de la nașterea Academicianului Costin D. Nenițescu

CITEȘTE

2022-09-22

Statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar

CITEȘTE

2022-09-20

Sesiune comemorativă „50 de ani de la dispariția Academicianului Ștefan Procopiu“

CITEȘTE

2022-09-20

Lansarea apelului pentru propuneri de proiecte comune de cercetare 2023-2025 în cadrul acordului de cooperare ştiinţifică dintre Academia Română și Consiliul Naţional al Cercetării – Italia

CITEȘTE

2022-09-15

Proiecția-dezbatere „Profețiile“ înțelepților Antichității din pictura murală exterioară românească – sursele literare

CITEȘTE

2022-09-14

Semnarea contractului de reabilitare, consolidare și extindere a sediului Academiei Române

CITEȘTE

2022-09-05

Prima conferință a proiectului ERC Typarabic

În zilele de 5 și 6 septembrie 2022 va avea loc prima conferință internațională a proiectului ERC TYPARABIC, condus de dr. Ioana Feodorov, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române din București.

CITEȘTE

2022-09-05

Academia Română a acordat primele burse de merit tinerilor olimpici

CITEȘTE


2022-08-25

Expoziția „Tehnici fotografice. Unicate și rarități din colecția Bibliotecii Academiei Române“

CITEȘTE

2022-08-24

Al 55-lea Congres al Societas Linguistica Europaea organizat la București

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ este co-organizator, în parteneriat cu Universitatea din București, al celui de-al 55-lea congres al Societas Linguistica Europaea. Evenimentul va avea loc în perioada 24-27 august 2022, la sediul Facultății de drept din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46.

CITEȘTE

2022-08-17

Lansarea unor noi proiecte comune de cercetare pentru perioada 2023-2025 în cadrul acordului de cooperare dintre Academia Română şi Academia Ungară de Știinţe

CITEȘTE

2022-08-12

Despre performanța românească la olimpiada de lingvistică cu cercet. Valentina Cojocaru, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“

CITEȘTE

2022-08-04

Olimpicii lingviști pregătiți de cercetător Valentina Cojocaru, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“

CITEȘTE

2022-08-01

Școala de vară „Sub semnul istoriei“ – Ediția I

Școala olimpicilor a Academiei Române este o direcție educațională destinată elevilor din toată țara, cu talent în domeniul științelor și artelor, care au obținut rezultate notabile la olimpiadele naționale și internaționale.

Școala olimpicilor organizată de Academia Română face parte dintr-un proiect educațional mai amplu, inițiat de acad. Ioan Dumitrache, ce are în vedere crearea și dezvoltarea unei relații profesionale de durată între elevii performanți și membri ai Academiei Române.

CITEȘTE

2022-07-21

Academia Română, situată în primele 500 instituții de cercetare în clasamentul SCImago

Academia Română, coordonatoare a 70 de institute și centre de cercetare, în cele mai diverse domenii, se situează, conform clasamentului SCImago, pe locul 497 în lume, pe locul 18 în Europa de Est (zonă în care este inclusă și Federatia Rusa) și pe locul 1 în România.

CITEȘTE

2022-07-20

Sesiune comemorativă Gheorghe Munteanu-Murgoci – 150 de ani de la naștere

CITEȘTE

2022-07-12

BiodivERsA+ anunță intenția de a lansa un apel de finanțare dedicat monitorizării biodiversității la nivel european, 2022-2023

CITEȘTE

2022-07-06

Acad. Gabriela Marinoschi, reprezentant al României la a 19-a Adunare Generală a Uniunii Matematice Internaţionale

CITEȘTE

2022-07-04

Cercetătorii lingviști ai Academiei Române au participat la Congresul Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică, ediția XXX – La Laguna

CITEȘTE

2022-06-30

Vizita la Academia Română a Excelenței Sa doamna Daniela Laura Popescu, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a primit, în vizită protocolară, joi, 30 iunie 2022, pe Excelența Sa, doamna Daniela Laura Popescu, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

CITEȘTE

2022-06-27

Acord lansare proiecte comune Academia Română – Academia Polonă de Științe

CITEȘTE

2022-06-27

„Asteroid Day“: Ziua porților deschise la Institutul Astronomic al Academiei Române

Institutul Astronomic al Academiei Române organizează joi, 30 iunie 2022, o nouă ediție a evenimentului cultural „Asteroid Day“. Cu acest prilej va avea loc Ziua porților deschise, desfășurată între orele 10-18.

CITEȘTE

2022-06-15

Academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, ales membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei

A fost ales miercuri, 8 iunie 2022, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Alegerea a avut loc în cadrul Adunării Generale și a fost aprobată, prin vot secret, în unanimitate. Ceremonia de acordare a însemnleor va avea loc în luna noiembrie, la Chișinău, în Sala Azurie a AȘM.

Academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a transmis un mesaj de felicitare.

CITEȘTE

2022-06-15

Sesiune de comunicări științifice „AERO 2022“

CITEȘTE

2022-06-14

Conferință dr. Marius Stan: Programe inteligente în știință, artă și societate

Dr. Marius Stan, cercetător român cu o excepțională carieră științifică realizată în Statele Unite ale Americii, va conferenția la Academia Română, miercuri, 14 iunie, 2022. Dr. Marius Stan va împărtăși în cadrul conferinței „Programe inteligente în știință, artă și societate“ experiența sa ca om de știință, profesor, scriitor și actor, subliniind simbioza dintre inteligența umană și cea artificială, pornind de la o analiză a conceptului de „program inteligent“, ca partener al cercetătorilor umani. Conceptul de „program inteligent“ a fost introdus și discutat deja de mai multă vreme atât de specialiști, cât și de utilizatorii beneficiari.

CITEȘTE

2022-06-08

Alegeri membri ai Academiei Române

În sesiunea din 8 iunie 2022 a Adunării Generale, au fost titularizați, prin vot secret, patru membri corespondenți și au fost aleşi 3 noi membri de onoare din țară ai Academiei Române.

CITEȘTE

2022-06-06

Conferință și expoziție „Gheorghe Petrașcu – 150“

Academia Română și Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“ organizează luni, 6 iunie 2022, conferința „Gheorghe Petrașcu – 150“, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea pictorului.

CITEȘTE

2022-06-06

Criterii de ocupare a posturilor de conducere la institutele din Roma și Veneția

Biroul Prezidiului a aprobat în luna mai a anului 2022 criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce urmează a fi propuse de către Președintele Academiei în funcția de directori la Accademia di Romania din Roma și la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

CITEȘTE

2022-05-30

Scrisoarea președintelui Academiei Române către ministrul Lucian Bode, pentru păstrarea accesului liber la documentele din Arhivele Naționale

CITEȘTE

2022-05-25

Dezbatere: România – resurse minerale și energetice. Potențial și strategie

CITEȘTE

2022-05-04

Alegerea conducerii Academiei Române

CITEȘTE

2022-04-21

Lansarea apelului pentru proiecte comune de cercetare în cadrul acordului de cooperare ştiinţifică dintre Academia Română și ACADEMIA CEHĂ DE ȘTIINŢE perioada 2023-2025

CITEȘTE

2022-04-05

Ioan-Aurel Pop, al doilea mandat de președinte al Academiei Române

CITEȘTE

2022-03-18

Colaborarea dintre Academia Română și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

CITEȘTE

2022-03-14

Prof. univ. Jean Jacques Askenasy

CITEȘTE

2022-03-14

Delegația Uniunii Consulilor Onorifici din România în vizită la Academia Română

CITEȘTE

2022-02-02

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a primit vizita ES Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București

CITEȘTE

2022-01-26

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, ales membru corespondent străin al Academiei Naționale de Istorie din Ecuador

CITEȘTE