Metodologii SCOSAAR

- Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat
- Methodology of the admission competition organization and conduct to university doctoral studies
- Ghid de redactare a tezei de doctorat (Anexe)
- Metodologie susținere teză de doctorat (Anexe)
- Methodology of the admission competition organization and conduct to university doctoral studies
- Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand (Anexe)
- 2023 Cerere pentru întreruperea/prelungirea/acordarea perioadei de grație/etc. programului de studii doctorale
- Metodologie privind acordare a burselor (Anexe)
- Metodologia privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR (Anexe)
- Mecanisme de recunoaștere a calității de conducator de doctorat și de echivalare a doctoratului obținut in alte state și de recunoaștere a studiilor universitare
- Mechanisms for the recognition of doctoral leading qualities and the equivalence of the doctorate obtained in other states and for the recognition of university studies
- Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat (Anexe)
- Metodologie pentru analiza și aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
- Metodologie privind doctoratele în cotutelă (Anexa 1), (Anexa 2), (Anexa 3 ), (Anexa 4), (Anexa 5), (Anexa 6 ), (Anexa 7 ), (Anexa 8 )
- Acord de cotutelă privind doctoratul interdisciplinar încheiat între Academia Română (SCOSAAR) – Universitate
- Methodology regarding the doctorate in co-supervision (Anexa 1 )
- Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi (Anexa 1)
- Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat (Anexa 1)
- Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii