Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române - SCOSAAR

Academia Română organizează studiile universitare de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat prin Şcoala Doctorală numită Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR. Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.

Ştiri

A doua conferință a studenților doctoranzi din Institutul de Biochimie al Academiei Române
Conferința tinerilor cercetători din şcolile de chimie bucureştene – ediția I

17 aprilie 2024

A doua conferință a studenților doctoranzi din Institutul de Biochimie al Academiei Române
A doua conferință a studenților doctoranzi din Institutul de Biochimie al Academiei Române

8 februarie 2024

MacroYouth 2022: Sesiune de comunicări ştiinţifice a tinerilor cercetători la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“
Conferința științifică a doctoranzilor din cadrul Școlii doctorale de istorie și arheologie a SCOSAAR – ediția I

7-8 noiembrie 2023

ȘCOLI DOCTORALE

Școala doctorală de Științe
GEONOMICE


Școala doctorală de
FILOSOFIE și PSIHOLOGIE


Școala doctorală de
SOCIOLOGIE și Științe JURIDICE              


Școala doctorală de Științe
INGINEREȘTI, MECANICE, CALCULATOARE