Resurse Umane

Promovări

Academia Română cu sediul în Calea Victoriei, nr. 125 sector 1 Bucureşti, organizează examen de promovare prin transformarea propriului post de inspector de specialitate gradul I în

- inspector de specialitate gradul IA cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Cancelarie din cadrul Direcţiei Cancelarie şi Relaţii Externe

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE - 18.09.2023


Academia Română cu sediul în Calea Victoriei, nr. 125 sector 1 Bucureşti, organizează examen de promovare prin transformarea propriului post ca urmare a finalizării studiilor superioare, respectiv pentru

- Inspector de specialitate gradul II cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic și Investiții

ANUNȚ finalizare examen promovare - 17.05.2023

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE - 02.05.2023


Arhivă