Lista Premiilor

Secţia de filologie și literatură


Bogdan Petriceicu Hasdeu
Timotei Cipariu
Mihai Eminescu
Ion Luca Caragiale
Ion Creangă
Titu Maiorescu
Lucian Blaga

Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie


Vasile Pârvan
Alexandru D. Xenopol
Nicolae Iorga
Mihail Kogălniceanu
Dimitrie Onciul
Nicolae Bălcescu
George Bariţiu
Eudoxiu De Hurmuzaki

Secţia de ştiinţe matematice


Simion Stoilow
Gheorghe Lazăr
Gheorghe Ţiţeica
Spiru Haret
Dimitrie Pompeiu
Petre Sergescu


Secţia de ştiinţe fizice


Dragomir Hurmuzescu
Constatin Miculescu
Horia Hulubei
Ştefan Procopiu
Radu Grigorovici

Secţia de ştiinţe chimice


Nicolae Teclu
Gheorghe Spacu
Costin D. Neniţescu
I. G. Murgulescu
Cristofor I. Simionescu

Secţia de știinte biologice


Nicolae Simionescu
Emil Racoviţă
Grigore Antipa
Emanoil Teodorescu

Secţia de ştiinţe geonomice


Gheorghe Munteanu-Murgoci
Ludovic Mrazec
Simion Mehedinţi
Ştefan Hepites
Grigore Cobălcescu

Secţia de ştiinţe tehnice


Aurel Vlaicu
Traian Vuia
Henri Coandă
Constantin Budeanu
Anghel Saligny

Secţia de ştiinţe agricole și silvice


Ion Ionescu de la Brad
Traian Săvulescu
Gheorghe Ionescu-Siseşti
Marin Drăcea

Secţia de ştiinţe medicale


Iuliu Haţieganu
Victor Babeş
Gheorghe Marinescu
Ştefan S. Nicolau
Daniel Danielopolu
Constantin I. Parhon
Secţia de ştiinţe economice, juridice și sociologie


Petre S. Aurelian
Virgil Madgearu
Victor Slăvescu
Nicolas Georgescu Roegen
Dimitrie Gusti
Henri H. Stahl
Simion Bărnuţiu
Nicolae Titulescu
Andrei Rădulescu

Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie


Mircea Florian
Vasile Conta
Ion Petrovici
C. Rădulescu Motru
Dumitru Stăniloae
Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual


George Enescu
Ion Andreescu
George Oprescu
Simion Florea Marian
Aristizza Romanescu
Ciprian Porumbescu
Duiliu Marcu

Secţia de ştiinţa şi tehnologia
informaţiei


Tudor Tănăsescu
Gheorghe Cartianu
Mihai Drăgănescu
Grigore Moisil (în colaborare cu Secţia de Ştiinţe matematice)