MEDIA

Biroul de comunicare

Amalia Alexandru | expert comunicarea vizuală și online | e-mail
Carmen Dobre | șef birou | e-mail
Cătălin Mosoia | expert comunicarea ştiinţei | e-mail
Telefon: 021 212 97 57

Acordarea egidei

Procedură – Versiunea 0

Acordarea egidei Academiei Române este specificată în Statutul Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021, Art. 53. Egida poate fi acordată în următoarele două cazuri:

  • 1. Pentru o manifestare științifică sau culturală
  • 2. Pentru o entitate care nu este cuprinsă în structura Academiei Române

1. Acordarea egidei pentru o manifestare culturală sau științifică
Cine acordă egida

Acordarea egidei pentru o manifestare se face, în scris, de către Biroul Prezidiului. Egida poate fi acordată și de către Președintele Academiei Române sau de către un membru al Biroului Prezidiului, cu înștiințarea tuturor membrilor Biroului Prezidiului.

Cum se acordă egida

Egida Academiei Române poate fi acordată manifestărilor culturale sau științifice de înaltă ținută, pe baza unei solicitări scrise adresate Biroului Prezidiului Academiei Române de către instituția/persoana organizatoare. Biroul Prezidiului analizează solicitarea și emite o decizie de acordare sau de neacordare a egidei, cu precizarea unor eventuale condiții specifice.

Decizia Biroului Prezidiului va fi comunicată în scris instituției/persoanei organizatoare de către Serviciul Cancelarie al Academiei Române. În cazul acordării egidei, Serviciul Cancelarie va comunica în scris condițiile impuse de Biroul Prezidiului. Serviciul Cancelarie va transmite decizia de acordare a egidei și către Biroul de Comunicare și Relații Publice.

Instituția/persoana organizatoare NU poate utiliza mențiunea „sub egida Academiei Române“ dacă nu a primit în scris decizia emisă de Biroul Prezidiului.

Categorii de manifestări pentru care poate fi acordată egida

În categoria manifestărilor care pot primi egida Academiei Române se înscriu: sesiunile omagiale, expozițiile, congresele, simpozioanele, conferințele, mesele rotunde, dezbaterile sau reuniunile cu statut național sau internațional.

Ce impune acordarea egidei

Acordarea egidei Academiei Române pentru o manifestare impune instituției organizatoare respectarea statutului public al Academiei Române de cel mai înalt for științific și cultural al României.

Instituția organizatoare se obligă să utilizeze sintagma „Sub egida Academiei Române“ pe toate materialele de comunicare și de promovare a respectivei manifestări, la loc vizibil, respectând cu rigurozitate precizările din Manualul de identitate vizuală al Academiei Române. Sintagma „Sub egida Academiei Române“ va fi însoțită întotdeauna de sigla Academiei Române, pusă la dispoziție de Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Române.

Pentru evitarea posibilelor neînțelegeri/erori, materialele promoționale vor fi transmise electronic, spre înștiințare și avizare, Biroului de Comunicare și Relații Publice al Academiei Române.

Acordarea egidei Academiei Române NU presupune implicarea Academiei Române în comunicarea respectivei manifestări.

Consecințe ale nerespectării procedurii de acordare a egidei

a) Retragerea egidei
Nerespectarea condițiilor impuse de Biroul Prezidiului sau nerespectarea datelor precizate în Manualul de identitate vizuală atrage după sine retragerea egidei Academiei Române. Decizia de retragere a egidei va fi emisă de Biroul Prezidiului Academiei Române și va fi comunicată în scris instituției/persoanei organizatoare de către Serviciul Cancelarie, cu menționarea condițiilor care nu au fost respectate.

b) Denunțarea publică
Utilizarea egidei Academiei Române pentru o manifestare fără acordul scris al Biroului Prezidiului Academiei Române atrage după sine dezavuarea publică, prin comunicat, remis presei și publicat pe site-ul Academiei Române.


2. Acordarea egidei pentru o entitate care nu este cuprinsă în structura Academiei Române

Egida poate fi acordată unei entități care desfășoară o activitate de înaltă valoare culturală sau științifică și care este în acord cu misiunea, viziunea și statutul Academiei Române.

O entitate din afara structurii Academiei Române poate obține egida pe baza unei solicitări scrise, însoțită de un document argumentativ, adresate Biroului Prezidiului.

Egida se acordă de către Biroul Prezidiului, cu informarea/acordul Adunării Generale a membrilor Academiei Române.

Decizia Biroului Prezidiului va fi comunicată în scris entității solicitante de către Serviciul Cancelarie al Academiei Române și va fi urmată de semnarea unui angajament cu precizarea responsabilităților ambelor părți. Serviciul Cancelarie va transmite decizia de acordare a egidei și către Biroul de Comunicare și Relații Publice.

Acordarea egidei Academiei Române către o entitate din afara structurilor sale va fi publicată pe site-ul Academiei Române, conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.


Elaborat: Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Române
28 februarie 2022

Avizat și aprobat: Biroul Prezidiului Acdemiei Române
Decizia 1142/ 24 martie 2022