19-20 aprilie 2024
Comisia de Științe ale Educației a Academiei Române – Filiala Iași


Iași: Conferința Dialoguri despre educație

Comisia de Științe ale Educației din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, a organizat în perioada 19-20 aprilie 2024 conferința „Dialoguri despre educație“, tema acestei prime ediții fiind „Competența. Potențial și limite“.

Organizatorii și-au propus să creeze, astfel, un context pentru dezbaterea ideilor, principiilor și valorilor fundamentale specifice funcționării școlii de toate nivelele și au vizat repertorierea celor mai puternice argumente în favoarea relației dintre continuitate și înnoire a școlii, dintre unitatea și diversitatea sistemelor și metodelor de învățare și de evaluare.

Conferința a fost organizată în format hibrid, propunând trei secțiuni tematice:
1. Cadrul general al competenței
2. Competențe vocaționale. Între chemare și realizare
3. Prezentare și propuneri de proiecte – experiențe utile

În deschiderea evenimentului au fost transmise mesaje de salut de către personalități academice, reprezentanți ai Universităților din Iași, București, Cluj Napoca și din Chișinău, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, cu implicare directă în sistemul de educație. Deschiderea conferinței a beneficiat și de un moment muzical susținut de studenți ai Universității de Arte „George Enescu“ din Iași.

Prima zi a conferinței a continuat cu intervenția prof.dr.habil. Lucian Ciolan, de la Universitatea București, care a susținut prelegerea Un nou ecosistem al învățării: „sărăcie cognitivă“ sau „salt calitativ“?, și cu prezentarea secțiunii Proiecte de către prof.dr. Carmen Crețu, de la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iași. În paralel, s-au desfășurat lucrările secțiunilor Cadrul general al competenței și Competențe vocaționale. Între chemare și realizare, care au însumat un număr de 48 de intervenții ale specialiștilor.

Cea de-a doua zi a conferinței, desfășurată în Aula Filialei Iași a Academiei Române, a fost consacrată dezbaterii Bacalaureatul o necesitate?, la care au participat profesori, directori de licee, cercetători și profesori universitari din toată țara, urmată de lucrările secțiunii Prezentare și propuneri de proiecte – experiențe utile, în cadrul căreia au fost susținute opt prezentări și comunicări.

Toate comunicările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate în volum.


Corespondență de Manuela Gheorgheș,
inspector de specialitate, Academia Română – Filiala Iași