30 aprilie 2024
Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai“, Târgu Mureș


Apel de participare:
Conferința internațională „Negocieri transatlantice. Cooperarea româno-americană
în educație, cultură și arte“

Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai“ al Academiei Române, Târgu Mureș lansează apelul de participare la Conferința internațională Negocieri transatlantice. Cooperarea româno-americană în educație, cultură și arte. Conferința este organizată în cadrul proiectului PN-III-P4-PCE-2021-0688, cu titlul „Etosul educației și dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940)“ finanțat de UEFISCDI – CNCS.

Proiectul se concentrează asupra definirii, cercetării și analizei negocierilor culturale și educaționale plurivalente dintre România și Statele Unite și implicațiile lor în relațiile politice și diplomatice în perioada interbelică.

Vor fi abordate teme precum:
- Trasee intelectuale și educaționale româno-americane
- Negocieri culturale, artistice și religioase româno-americane
- Modele, repere culturale și artistice americane în România
- Reprezentări culturale și identitare reciproce în literatură, arte și media
- Contribuții românești din domenii academice, culturale, artistice în Statele Unite

Specialiștii care doresc să participe sunt rugați să transmită până la data de 30 aprilie 2024:
- titlul prelegerii
- o scurtă prezentare personală, titlu, funcție, afiliere academică
- datele de contact (adresă de e-mail, număr de telefon)

Prezentările individuale nu pot depăși 20 minute.

Lucrările selecționate vor fi publicate într-un volum colectiv la o editură cotată CNCS A.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 30 aprilie 2024 Propunerile se vor transmise către prof.dr. Cornel Sigmirean, folosind următoarele date de contact:

- cezar_sigmirean@yahoo.com
- cornelsigmirean@gmail.com


Biroul de comunicare al Academiei Române