22 aprilie 2024
Institutul de Sociologie


Institutul de Sociologie al Academiei Române: Serie de conferințe despre violența letală în România

Institutul de Sociologie al Academiei Române anunță lansarea seriei de conferințe „Cercetători versus practicieni“ în domeniul violenței letale, miercuri 24 aprilie 2024. Conferințele sunt organizate de Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor – ORAPO, laborator ce funcționează în cadrul Institutului, sub conducerea cercetătoarei Ecaterina Balica și a comisarului șef de poliție Radu Emil Gavriș. Evenimentul se va desfășura la Casa Academiei din Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj 4, Sala de consiliu a Institutului, începând cu ora 11. Partener: Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Seria de conferințe „Cercetători versus practicieni“ se deschide cu prelegerea „Violența letală: particularități și forme de manifestare“, susținută de dr. habil. Ecaterina Balica, coordonatoarea proiectului, care notează:

„Mai mult ca oricând suntem martori la acte de violență letale grave, care afectează populația unei țări, violență care nu ne lasă indiferenți și pentru care vom găsi răspunsul academic adecvat. Datele statistice ne atrag atenția asupra tendințelor de creștere a unor indicatori asociați unor tipuri de omor și ne orientează acțiunile spre obiective concrete. Analizele privind modul în care media și produsele culturale transmit informații privind victimele, agresorii, actele de violență și institutțiile implicate în instrumentarea omorurilor ne relevă tehnicile de reprezentare a acestora și de construire a unor opinii, atitudini, stereotipuri și mituri privind violența. Aceste analize ne ajută să înțelegem mecanismele de transmitere și de menținere a unor norme și modele culturale care determină violența interpersonală letală. Ele ne dau informații importante pe care le putem utiliza în elaborarea strategiilor de comunicare preventivă și de prevenire a violenței cu ajutorul campaniilor media.“

Seria de conferințe organizate de Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor – ORAPO aduce la masa discuțiilor cercetători din domeniul sociologiei și practicieni din: sistemul de justiție (ofițeri de poliție, procurori, judecători, avocați, experți criminaliști, polițiști de penitenciare), sistemul de asistență și protecție socială (asistenți sociali, psihologi), sistemul de sănătate (medici legiști, psihiatri, psihologi) și din organizațiile non-guvernamentale.

Printre temele care urmează a fi dezbătute pe parcursul anului 2024 se numără: violența letală, victimele femicidului, omorul-sinucidere, omorurile comise în marile aglomerări urbane, modele de analiza și prevenire a omorurilor.

Astfel, seria de conferințe răspunde misiunii Observatorului Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor – ORAPO, laborator de cercetare interdisciplinară care reunește specialiști naționali și internaționali din sociologie, psihologie, criminologie, comunicare: analiza datelor privind omorurile comise în România și elaborarea unor măsuri de prevenire adaptate factorilor de risc identificați. În acest sens, activitatea laboratorului se înscrie pe patru axe de acțiune: cercetare-prevenire-comunicare-formare.

ORAPO își propune să contribuie la buna informare a publicului privind problematica omorului și să contribuie astfel la conturarea unei atitudini corecte față de violența cu risc letal, victime și agresori. ORAPO contribuie prin intermediul experților săi la transmiterea unor mesaje cu conținut preventiv.


Biroul de comunicare al Academiei Române