16 aprilie 2024
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române


Conferința științifică „Șase decenii de la adoptarea Declarației din aprilie 1964.
Implicații politico-diplomatice, economice și sociale“

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române organizează conferința științifică „Șase decenii de la adoptarea Declarației din aprilie 1964. Implicații politico-diplomatice, economice și sociale“. Evenimentul va avea loc în 16 aprilie 2024, începând cu ora 10, în Sala de Conferințe Parter Vest din Casa Oamenilor de Știință a Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, București.

În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte legate de premisele, contextul și efectele pe termen scurt și mediu ale Declarației din 1964: orientări economice ale statului comunist român; impactul social; percepții occidentale asupra României anilor 1960; „derusificarea“ societății românești; politica externă a regimului comunist (1960-1989); evoluția relațiilor româno-sovietice; conflictul sino-sovietic (istoric și consecințe) ș.a.

Referindu-se la momentul Declarației din 1964, istoricul Florin-Răzvan Mihai, de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, a spus: „adoptat în contextul disputei ideologice dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, documentul susținea suveranitatea statelor socialiste și respingea orice formă de hegemonie în lumea comunistă. Principiile enunțate atunci au fost urmate întocmai în timpul succesorului lui Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu, fără a-l mai menționa însă pe artizanul lor“. Același document era considerat de academicianul Dinu Giurescu drept „declaraţia de independenţă a PMR/PCR faţă de poporul român“, considerând că scopul său real a fost consolidarea monopolului echipei de conducere comuniste asupra națiunii române.

La eveniment participă cercetători de la instituții științifice cunoscute, precum Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu“, dar și de la alte instituții, cum ar fi Banca Națională a României.


Biroul de comunicare al Academiei Române

Program