14 martie 2024

Către o cultură a cărții tipărite în Europa răsăriteană și Levantul otoman.
A treia conferință a proiectului TYPARABIC

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române – ISSEE organizează în zilele de 19 și 20 martie 2024 a treia conferință internațională a proiectului european TYPARABIC, condus de cercetător științific dr. Ioana Feodorov. Tema conferinței este Către o cultură a cărții tipărite în Europa răsăriteană și Levantul otoman. Evenimentul se va desfășura la Biblioteca Sfântului Sinod, aflată la Mănăstirea Antim, str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4, București. Deschiderea lucrărilor va avea loc marți, 19 martie 2024, la ora 10. Participarea publicului este liberă.

La conferință vor contribui cu lucrări cinci din cei 18 membri ai echipei proiectului, alături de trei cercetători din Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române și de șapte invitați din România, Italia, Franța și Liban. Programul și rezumatele sunt disponibile pe site-ul proiectului, www.typarabic.ro. Temele care vor fi discutate se referă la dezvoltarea culturală a creștinilor arabofoni în sec. XVI-XIX, tradițiile artistice și viața intelectuală în Orientul otoman și patronajul tiparnițelor din Țările Române de către domnii fanarioți și alți prinți ortodocși.

Cu acest prilej, marți, 19 martie, la ora 17:15, va fi lansat un volum de texte rezultate în urma conferinței din 2022 a proiectului TYPARABIC, fiind cea de-a doua carte publicată în perioada 2022-2023 la editura germană De Gruyter. Membrii echipei cu publicat, de asemenea, zece articole și capitole în alte publicații academice, aflate în acces liber.

Proiectul TYPARABIC, găzduit de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, a câștigat primul Advanced Grant acordat de European Research Council – ERC unei instituții din România pentru domeniul Științe Sociale și Umaniste al programului Horizon 2020. Cu o valoare de 2,5 milioane euro, nerambursabili, grantul este destinat finanțării activității de cercetare, timp de cinci ani (2021-2026).

După cum arată și titlul proiectului – Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century / Primele cărți tipărite în limba arabă pentru creștinii arabi. Transferuri culturale între Europa de Est și Orientul Apropiat otoman în secolul al XVIII-lea –, cercetarea vizează transferul tehnologiei tiparului din Țara Românească spre ținuturile răsăritene guvernate de Poarta Otomană, în beneficiul creștinilor arabofoni. Echipa, formată din 18 cercetători (9 români și 9 cetățeni EU și non-EU), studiază un corpus format din 50 de cărți arabe creștine tipărite în secolul al XVIII-lea în Țările Române, Turcia, Siria și Liban.


Biroul de comunicare al Academiei Române

Program