9 ianuarie 2024


Proiecte ale cercetătorilor din Academia Română finanțate în cadrul PNRR-III-C9-2023 – I8

Cinci institute ale Academiei Române sunt câștigătoare a 16 proiecte care vor primi finanțare în cadrul Planulului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul III – Componenta C9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Investiția I8.

Cele 16 proiecte câștigătoare au fost înscrise în PNRR-III-C9-2023 – I8, destinat dezvoltării programelor pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

Institutele Academiei Române care vor primi finanțare sunt:

În domeniul științelor fizice și ingineriei (Domeniul (1) Physical Sciences And Engineering)
- Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“: 4 proiecte
- Institutul de Matematică „Simion Stoilow“: 4 proiecte
- Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D.Neniţescu“: 2 proiecte
- Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“: 1 proiect

În domeniul științelor vieții (Domeniul (2) Life Sciences)
- Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu“: 5 proiecte

Pilonul III al PNRR în cadrul căruia vor primi finanțare cele 5 institute de cercetare ale Academiei Române are ca obiectiv „creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice“.


Biroul de comunicare al Academiei Române