28 noiembrie 2023
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române


Conferința-dezbatere „Ceramica de Horezu - meșteșug, cultură, artă“

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române organizează marți, 28 noiembrie 2023, conferința-dezbatere cu tema „Ceramica de Horezu - meșteșug, cultură, artă“ prezentată de dr. Corina Mihăescu. Evenimentul se va desfășura în Sala de consiliu a Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 16.

Conferința are ca premise ideea că civilizația ceramicii, creată de meșterii olari ai Horezului, constituie o amprentă ocupațională legendară a zonei. Stilul caracteristic olăriei din acest spațiu, unic la nivel universal, s-a definit și rafinat în timp, de la primii creatori de vase de uz comun, trecând prin perioadele de acumulare „științifică“ a tehnicilor și ornamenticii provenite din arii geografice îndepărtate, până la maeștrii lutului din zilele noastre.

Expunerea va evidenția faptul că producerea ceramicii în comunitatea de olari din Horezu a implicat acumularea de cunoștințe atât cantitative, cât și calitative, astfel încât astăzi se remarcă o simbioză perfectă între tradițional, întruchipat de tehnologia străveche și de simboluri decelabile, cu geniul care a marcat existența a generații de meșteșugari.

Cercetătoarea Corina Mihăescu consideră că stilul olăritului horezean continuă să exercite un viu interes la nivel global, prin procedeele specifice care-l exprimă, prin acumulările tradiționale şi prin inovațiile de conținut, de funcții şi de sens, prin mijloacele de exprimare artistică reperabile la nivelul compozițiilor și al cromaticii, prin respectarea concepțiilor estetice.

Doctor în etnologie și istorie, specialistă în cultură tradițională, etnologie și patrimoniu imaterial, Corina Mihăescu este cercetător științific I al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu“ și profesor asociat al Facultății de Litere, Universitatea din București.


Biroul de comunicare al Academiei Române