25-27 octombrie 2023
Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu“
Institutul de Informatică Teoretică, Filiala Iași a Academiei Române


Conferința Internațională Speech Technology and Human-Computer Dialogue – SPED 2023

Două institute ale Academiei Romane, Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu“ și Institutul de Informatică Teoretică, Filiala Iași a Academiei Române, au fost coorganizatoare ale Conferinței internaționale „Speech Technology and Human-Computer Dialogue – SPED 2023“ / „Tehnologia semnalului vocal și a dialogului om-mașină“, ediția a XII-a. Evenimentul s-a desfășurat la București, în perioada 25-27 octombrie 2023, sub egida Secției de Știința și tehnologia informației a Academiei Române. Coorganizatori, alături de institutele Academiei Române, au fost Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica“ din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Institutul de Cercetare al Universității „Politehnica“.

Lucrările conferinței a fost deschise de prof. univ. Corneliu Burileanu, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica“ din București, și de acad. Horia-Nicolai Teodorescu, care a prezentat evoluția domeniului în cadrul Academiei Române.

Participanții la conferință au reprezentat 11 țări: Cehia, Filipine, Germania, India, Irlanda, Italia, Noua Zeelandă, Regatul Țărilor de Jos, Statele Unite ale Americii, Ungaria și România.

Din România au fost prezente atât marile centre universitare – Cluj-Napoca, București și Iași –, cât și patru institute ale Academiei Române – cele două institute organizatoare și Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ din București și Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Filiala Iași a Academiei Române.

Conferința a beneficiat și de prezența unor importante firme de profil, atât din țară, cât și din străinătate, precum Infineon și Machine Development and Engineering of Neural Networks, din România, și Xperi Corporation și RTL, din Regatul Țărilor de Jos.

Lucrările conferinței au apărut în baza de date internațională IEEEXplore, USA, asociația IEEE fiind sponsor tehnic al conferinței, și sunt disponibile gratuit la adresa: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/10314856/proceeding.

Seria de conferințe SPED a fost inițiată în cadrul Academiei Române, în 1996, de către acad. Mihai Drăgănescu, fost președinte al Academiei Române.